Preiļu novadā iedzīvotāji aktīvi iesaistījās Lielajā Talkā

Šogad Preiļu novadā Lielās Talkas aktivitātes norisinājās, jau sākot no aprīļa vidus. Tajā piedalījās ~920 cilvēki, kas, čakli strādājot, piepildīja 1340 Lielās Talkas atkritumu maisus, kuru svars – 7 t un 960 kg! Atšķirībā no pagājušā gada, laikapstākļi bija piemēroti aktīvam darbam svaigā gaisā, un tikai dažas reizes talkotājus pārsteidza lietus vai krusa.

Jau 18. aprīlī talkot sāka Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi. Tā kā šogad Lielās Talkas dienā 28. aprīlī Preiļos norisinājās V Latvijas Tūrisma informācijas un pavasara gadatirgus, lielākā talcinieku aktivitāte bija 21. aprīlī, kad, neskatoties uz vējaino laiku, īpaši liels darbs tika paveikts Preiļu parkā. Tur pulcējās Preiļu novada domes, pašvaldības, izglītības iestāžu pārstāvji u.c. talcinieki, kas gar parka celiņiem un pils apkārtnē grāba lapas.

Īpaši braši darbos sevi apliecināja mūsu karavīri – 21. aprīlī NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Transporta remonta nodrošinājuma centra 2. reģionālā transporta remonta centra pārstāvji Preiļu pils apkārtnē novāca iepriekš pēc ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis projekta nozāģētos bojātos pašizsējas kokus. Par to viņiem liels paldies, jo šajā vietā – stāvajā nogāzē pie pils – ar traktortehniku piebraukt nebija iespējams, tāpēc viss bija paveicams ar roku darbu. Savukārt 27. aprīlī Zemessardzes 35. kājnieku bataljona karavīri līdzīgi talkoja liepu birzī pie kapelas, kur arī iepriekš bija nozāģēti bojātie pašizsējas koki.

Talkošana norisinājās arī iestāžu, uzņēmumu, kapsētu, daudzdzīvokļu mājām un garāžām piegulošās teritorijās, kā arī pagastos – Prīkuļos, Moskvinā, Aizkalnē, Pelēčos, Gavarčikos un citviet. Noslēguma Lielās Talkas darbi norisinājās 28. aprīlī, kad talkotāji strādāja gan Preiļu parkā, gan citviet novadā.

Jau 10. gadu Lielās Talkas norisi Preiļu novadā koordinēja SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece. Kā ierasts, Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos var nodot par velti, bet vietējai pašvaldībai jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas resursu nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu pilsētā un novada pagasta centros gādāja SIA “Preiļu saimnieks”.

Paldies visiem talkotājiem!

Ilona Vilcāne, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste