Preiļos notika Latgales forums”Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona viedai attīstībai”

Latgales plānošanas reģions, Preiļu novada dome,  Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Pašvaldību savienība š.g. 17.aprīlī  aicina Latgales zinātnes pārstāvjus, uzņēmējus, pašvaldību vadītājus un darbiniekus piedalīties Latgales forumā “Uzņēmēju un pašvaldību sadarbība reģiona viedai attīstībai”, kas notiks Preiļu kultūras centrā (Raiņa bulvāris 28, Preiļos).

DARBA KĀRTĪBA

13.30 – 14.00 Reģistrācija

14.00   Foruma atklāšana. Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja; Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja; Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.

14.10   “Latgales reģiona ceļš uz viedo attīstību, balstoties uz inovatīvu uzņēmējdarbību”,Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore

14.30   “Valsts un pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai”, Andra Feldmane, LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

14.50   “Inovācijas uzņēmējdarbībā un tehnoloģiju pārnese”, Ivans Griņevičs, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Daugavpils filiāles direktors

15.10   “Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības metodes: teorija un prakse”, Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja

15.30   “Preiļu novada sadarbība ar uzņēmējiem un projekti uzņēmējdarbības atbalstam”, Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, Elita Jermolajeva, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

15.45   Paneļdiskusija “Kā palīdzēt uzņēmējiem un padarīt stiprāku Preiļu novadu, Latgales reģionu” Moderators: Juris Vucāns, uzņēmējs.

Piedalās: Gunārs Svilāns, SIA „Salang P” valdes loceklis,

Aija Zīmele, zīmola „Bērnības zeme” radītāja, konkursa “Laukiem būt!” 1.vietas ieguvēja 2018.gadā,

Egils Stikāns, SIA „Preiļu celtnieks” komercdirektors,

Sandis Šķēps, SIA „Preime” valdes priekšsēdētājs,

Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona LUC vadītājs,

Ineta Liepniece, Preiļu novada domes uzņēmējdarbības konsultante.

17.00   Foruma noslēgums