Preiļos noritējusi tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas tikšanās

Šī gada 12. septembrī Preiļos tikās Latgales plānošanas reģiona un Lietuvas pašvaldību tūrisma nozares darbinieki, lai piedalītos starptautiskās apmācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros. Pasākumā piedalījās tūrisma speciālisti no Aglonas, Balvu, Kārsavas, Līvānu, Preiļu un Viļakas novada un Rēzeknes pilsētas pašvaldības, kā arī no Ignalinas, Visaginas un Zarasu rajona pašvaldības Lietuvā.

Starptautisko apmācību – pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis bija stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, kā arī stiprināt darbinieku kapacitāti, lai tiktu nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi tūrisma nozarē, ievērojot arī LEAN vadības sistēmas pamatprincipus.

Šis bija pēdējais no četriem tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumiem. Iepriekšējās tikšanās reizēs pašvaldību pārstāvji no Lietuvas un Latvijas tikās Anīkščos, Daugavpilī un Visaginā, lai iepazītos ar LEAN vadības sistēmu, tās pielietojumu, kā arī diskutētu par iespējamajiem uzlabojumiem, līdzšinējo pieredzi un turpmākajām sadarbības iespējām.

Šajā tikšanās reizē apmācību tēma bija LEAN vadības sistēmas rīki un to izmantošana ikdienas darbā. Sistēmas pamatā ir Kaizen nepārtraukto uzlabojumu filozofija, kas ļauj optimizēt darba procesus, ietaupot gan laiku, gan resursus. Pasākuma dalībnieki tika aicināti diskutēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem, iespējamajiem risinājumiem un ieteikumiem darba efektivizācijai tūrisma jomā katrā no pašvaldībām.

12.09.2018 prezentācija

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar Preiļu novada tūrisma nozares labās prakses piemēriem. Tika apmeklēti svarīgākie Preiļu apskates objekti, tai skaitā arī Preiļu kapela, kurā ar dziedājumu un stāstījumu iepriecināja dziedošā gide Irēna Kjarkuža. Preiļi ir gardēžu galamērķis un siera galvaspilsēta, tāpēc dalībnieki tika aicināti piedalīties “Čedara siera” saldējuma degustācijā, kā arī  apmeklēja neparasto tūristu galamērķi – vīngliemežu audzētavu “Ošu mājas”, kuru saimnieks Ainis Noviks iepazīstināja ar Latgalei neraksturīgo un moderno lauksaimniecisko ražošanu.

Kopumā vērtējot, projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros realizētie tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumi viennozīmīgi veicināja sadarbību starp Latgales plānošanas reģiona un Lietuvas pašvaldībām, un, kā atzina dalībnieki, tika iegūti jauni kontakti ar kaimiņvalsts kolēģiem, kas tiks izmantoti arī turpmākajos projektos un ideju īstenošanā.

Pieredzes apmaiņas pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.