Latgales pašvaldību uzņēmējdarbības un tūrisma speciālisti devušies LPR rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Zemgali

19.un 20.aprīlī Latgales plānošanas reģions (LPR) organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Jelgavas un Dobeles pašvaldībām. Braucienā piedalās pašvaldību speciālisti, kuri ikdienā atbild par uzņēmējdarbības atbalstu un veicināšanu kā arī tūrisma jomas speciālisti.

Pirmajā dienā notika Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores Līgas Lonertes prezentācija par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas apmeklējums, kā arī vairāku novada uzņēmēju apmaklējums to uzņēmējdarbības norises vietās.

Savukārt 20.aprīlī tika apmeklēts Dobeles novads, kur notika tikšanās ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra pārstāvjiem, kuri dalījās savā pieredzē par dažādām uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvām. Noslēgumā pirms došanās mājup dalībnieki apmeklēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru Jelgavā, kas jau ilgus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Zemgales reģiona pašvaldībam un uzņēmējiem.

Detalizēta pieredzes apmaiņas brauciena programma

Jau pērn, 2017.gadā LPR organizēja līdzīgu pieredzes apmaiņas braucienu uz Madonas novadu, par ko no brauciena dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes. Madonā tika iegūta vertīgā pieredze un jaunas idejas, kā labāk organizēt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus Latgales reģiona pašvaldībās gan sadarbība ar esošajiem uzņēmējiem, gan efektīvāk plānojot pašvaldības atbalsta pasākumus jaunajiem biznesa ideju autoriem.