Pašvaldību vadītājus un Saeimas deputātus informē par Latgales DI projekta aktualitātēm

Otrdien, 11. decembrī, Latgales pārstāvniecībā Rīgā notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padomes sēde, kurā bez pašvaldību vadītājiem un deputātiem piedalījās jaunievēlētās Saeimas Latgales vēlēšanu apgabala deputāti kā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Sanāksmē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne klātesošos informēja par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”  aktualitātēm un ieviešanas progresu. Projekta īstenošanā iesaistīti 20 sadarbības partneri, no kuriem 19 ir Latgales reģiona pašvaldības un  1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”ar trīs filiālēm.

Daļa no pašvaldībām jau šobrīd ir aktīvi uzsākusi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanu projektā iesaistītajiem pašvaldību iedzīvotājiem. Tiek sniegti SBP gan personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), gan to likumiskajiem pārstāvjiem.

SBSP jau saņēmušas 52 personas ar GRT : Daugavpils pilsētā – 26; Kārsavas novadā – 7; Preiļu novadā – 6; Balvu novadā – 4; Viļakas un Dagdas novados pa 3; Ilūkstes novadā –  2 un Ludzas novadā 1 persona.

SBSP jau saņēmuši 139 bērni ar FT : Rēzeknes pilsētā – 46; Ludzas novadā – 20;Daugavpils novadā – 19; Daugavpils pilsētā – 16;  Viļakas novadā – 11; Viļānu novadā – 10; Balvu novadā – 4, Ilūkstes novadā – 4, Kārsavas novadā – 4, Rugāju novadā – 4 un Rēzeknes novadā  – 1 bērns.

SBSP saņēmis ir 21 bērnu likumiskais pārstāvis: Ludzas novadā  – 13 un Viļakas novadā – 8.

Kā informēja, I. Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020.gadam apstiprināšana projekta partneriem ir devusi iespēju spert lielu soli uz priekšu, lai turpinātu iesāktos darbus nepieciešamās infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai savās pašvaldībās. Latgalē infrastruktūru attīstīs 17 no 19 pašvaldībām, kas iesaistījušās DI projektā. Plānots, ka Latgalē cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem tiks izveidoti 140 grupu dzīvokļu, 216 vietas dienas aprūpes centros un 123 vietas specializētajās darbnīcās. Savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pēc projektu īstenošanas būs pieejamas 92 vietas dienas aprūpes centros (Balvu, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Rugāju novados, Daugavpils un Rēzeknes pilsētās), vairāk kā 200 bērniem būs iespēja saņemt pakalpojumus sociālās rehabilitācijas centros (Balvu, Aglonas, Daugavpils, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Viļānu, Viļakas novados, Daugavpils un Rēzeknes pilsētās), tiks izveidotas 6 “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas vietas (Daugavpilī). Savukārt Daugavpils, Krāslavas novados, Daugavpilī un Rēzeknē veidos ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, kopumā 52 vietas, kā arī Daugavpils, Rēzeknes novados un Daugavpils un Rēzeknes pilsētās izveidos 34 jauniešu mājas pakalpojuma vietas.

Atbilstoši vienotajam DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānam turpinās arī informatīvo un izglītojošo pasākumu Latgales reģionā īstenošana. 2016, 2017, 2018. gadā noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību pārstāvjiem un esošajiem/potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem par DI procesu īstenošanas pieredzi Latvijā. 2018. gada augustā noorganizēta integrējoša vasaras nometne BSAC bērniem un bērniem ģimenēs.

Plānotie ERAF ieguldījumi BSAC bērniem

Plānotie ERAF ieguldījumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Plānotie ERAF ieguldījumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, LPR DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv