Pasniegti nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” apliecinājumi par piešķirto finansējumu

8. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē notika svinīgs pasākums, kura laikā tika pasniegti nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” apliecinājumi par piešķirto finansējumu atbalstītajiem projektu īstenotājiem.

Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājuma LEARN (Lauku ekonomikas attīstībai       Rēzeknes novadā) organizētajā konkursā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” nolemts atbalstīt 11 projektu pieteikumus.

Tika atbalstīti trīs jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas projekti- porcelāna ražošana Ozolaines pagastā, tūrisma objekts un karameļu ražošana Audriņu pagastā, metālapstrāde Čornajas pagastā, kā arī astoņi esošas saimnieciskās darbības attīstības projekti: ēdināšanas pakalpojumi Gaigalavas pagastā, veterinārmedicīna Gaigalavas pagastā, tūrisma pakalpojumi Ozolaines un Lūznavas pagastos, tēju ražošana un tūrisma objekta izveide Nagļu pagastā, sporta trenera pakalpojumi Nagļu pagastā, mobilās ēdināšanas pakalpojumi (pielietojot zero-waste filozofiju) Dricānu pagastā, Sociālā uzņēmējdarbība (papīra otrreizējā pārstrāde) Dricānu pagastā.

Konkursā tika iesniegti 16 projektu pieteikumi. Tie tika vērtēti gan pēc administratīvās atbilstības, gan arī pēc saturiskās kvalitātes un sasniedzamo mērķu īstenošanas pienesuma Rēzeknes novada ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

 Diānas Seleckas teksts un foto