Vidusskolu absolventiem pasniegti Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti

Baltinavas vidusskolas absolventes Arīna Bistrova un Marika Graudumniece

Latvijas skolās noslēdzies izlaidumu laiks, laiks, kad neskaitāmi vidusskolu absolventi saņem zieus, atestātus, uzslavas vārdus kā arī pateicības un atzinības rakstus.

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pateicības rakstu pasniegšana sekmīgākajiem, aktīvākajiem Latgales vidusskolu absolventiem nu jau ir tradīcija. Arī šogad, sadarbībā ar Latgales pašvaldībām, LPR pateicības raksti tika pasniegti ap 80 Latgales vidusskolu absolventiem.

Kā atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs G.Upenieks:“Esam lepni par ikkatru Latgales jaunieti, taču īpaši vēlamies uzslavēt tos jauniešus, kas ar savu degsmi, centību, augsto pienākuma apziņu un mērķtiecību ir spodrinājuši ne tikai savu un savas skolas vārdu, bet arī Latgales kopumā. Katrs labais darbs ko paveicam sevis, ģimenes, draugu, kaimiņu labā stiprina mūsu piederību šai zemei, tautai un valstij! “

Latgales reģiona pateicības rakstus par teicamām sekmēm un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē savā 12. klases izlaidumā, saņēma arī Baltinavas vidusskolas absolventes Arīna Bistrova un Marika Graudumniece. Abas jaunietes par teicamām un izcilām sekmēm saņēma arī Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības rakstus.

“Arīna un Marika iepriekšējos gados ir aktīvi darbojušās Skolēnu pašpārvaldē, bet īpašs paldies abām jaunietēm par skolas tēla popularizēšanu, vairākus gadus veidojot Baltinavas vidusskolas informatīvo izdevumu jeb avīzi „Skolas Soma”. Priecē mūsu Arīnas un Marikas sasniegtie mācību rezultāti, augstā pienākuma apziņa katrā lietā un mērķtiecība!” , uzsvet Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns.

Arīna Bistrova saņēma arī „Pateicību simtgades izcilniekam”- apliecinājumu, ka viņai piešķirts Latvijas valsts vienreizējs 500 eur atbalsts kā skolas „spožākajam absolventam”. Šis finansiālais atbalsts jeb simtgades stipendija 2018. gadā par godu Latvijas valsts 100-gadei piešķirts katras skolas vienam šī gada 12.klases absolventam ar augstākajiem mācību rezultātiem. Šī akcija notikusi, pateicoties iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS „Latvijas Loto” organizētajā Simtgades loterijā.

Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, t.: 65423801