Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāju iecelta profesore Iveta Mietule

Š.g. 4. decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets skatīja jautājumu „Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu”.

Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāju iecelta profesore Iveta Mietule (Dr.oec.).

Mietule 1996. gadā absolvējusi Rēzeknes Augstskolu, iegūstot ekonomikas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju finanšu vadībā, studējusi Latvijas Universitātē (iegūts maģistra grāds ekonomikā). 2009. gadā aizstāvējusi promocijas darbu un ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu. 1996. gadā uzsākusi darba gaitas Rēzeknes Augstskolā. Kopš 2012. gada ir RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, aktīvi piedalījusies starptautiskos projektos, kopīgu studiju programmu izstrādē ar ārvalstu augstskolām.

Vadības maiņa akadēmijā notikusi sakarā ar RTA rektora Edmunda Teirumnieka ievēlēšanu Latvijas Republikas 13. Saeimā.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa, Tālr. 26656553; E-pasts: san@rta.lv