Notiks videokonference “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbība”

16. augustā plkst.13:00 Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  ēkā (Rīga, Mazā Pils iela 1, 4. stāva zāle) notiks videokonference “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbība”, kurā Labklājības ministrijas speciālisti informēs par centru veidošanas un finansēšanas nosacījumiem, funkcijām, sadarbību ar pašvaldībām un to iestādēm u.c. jautājumiem.

Ņemot vērā, ka konferencē skatītie jautājumi var būt aktuāli dažādiem profesionāļiem un institūcijām, aicinām par plānoto videokonferenci informēt bāriņtiesu, sociālo dienestu, izglītības iestādes u.c.

Videokonferenci būs iespēja skatīties arī tiešraidē LPS interneta vietnē: www.lps.lv, kā arī tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

 

2018. gada 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” un 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”. MK noteikumu mērķis ir izveidot jaunu ārpusģimenes aprūpes veidu – specializētās audžuģimenes – un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus.

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

*Informējam, ka sēdes laikā tiks fotografēts un filmēts. Foto un video materiāls tiks izmantots Latvijas Pašvaldību savienības publicitātes mērķiem. Telpā netiks nodrošināta vieta, kurā nenotiks fotografēšana un filmēšana.