Preiļos notika apmācību seminārs pašvaldību teritorijas attīstības plānotājiem

Latgales plānošanas reģions 2018.gada 29.novembrī Preiļu Kultūras centra mazajā zālē pašvaldību speciālistiem rīkoja apmācību semināru par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem .

Semināra lektori no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta klātesošos imformēja par vairākiem aktuāliem plānošanas jautājumiem:  izmaiņām teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procedūrā (Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”), par jaunumiem zemes pārvaldībā, biežāk konstatētajām neatbilstībām teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādes gaitā un dokumentācijā, esošo situāciju un iespējamiem risinājumiem saistībā ar piekļuvi u.c.