Notika trešā projekta vadības grupas un projekta uzraudzības komitejas tikšanās

2018. gada 31. maijā Daugavpilī norisinājās trešā projekta LLI-59 “Open Leadership” vadības grupas un projekta uzraudzības komitejas tikšanās. Tikšanās laikā projekta partneri pārrunāja projekta norisi, pārskatu rezultātus un budžeta izpildi, kā arī tuvākos pasākumus.

Projektā aktuāls pasākums ir plānotās četru dienu Latvijas un Lietuvas tūrisma nozares speciālistu apmācības, kas norisināsies abu valstu pašvaldībās, tādēļ projekta vadības grupas un projekta uzraudzības komitejas pārstāvji tikšanās laikā apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūru.

Aģentūrā dalībnieki tikās ar tās vadītāju Ilonu Maksimčiku un vecāko eksperti tūrisma jomā Lolitu Kozlovsku, lai pārrunātu aģentūras stratēģiju tūrisma attīstībā, iepazītos ar aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajiem tūrisma produktiem.

Tikšanās laikā dalībnieki viesojās arī Daugavpils cietoksnī, kas ir svarīgākais tūrisma objekts Daugavpilī, lai iepazītos ar cietokšņa vēsturi, rekonstrukcijas gaitu un plānotajām izmaiņām, cietoksnī esošo organizāciju darbību, kā arī tajā organizētajām aktivitātēm un dažādām mērķauditorijām piedāvātajām iespējām.

Tikšanās tika īstenota Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.