Notika otrā projekta vadības grupas un projekta uzraudzības komitejas tikšanās

2018.gada 15. janvārī Ignalinā norisinājās otrā projekta vadības grupas un projekta uzraudzības komitejas tikšanās projekta Nr. LLI-59 “Open leadership” ietvaros.

Tikšanās laikā dalībnieki viesojās Ignalinas rajona pašvaldībā, tiekoties ar Izglītības un kultūras nodaļas, sporta un tūrisma jomu pārstāvjiem, tika pārrunāti labās prakses piemēri pašvaldībā kultūras norišu, tūrisma attīstības un reģionāla, valstiska un starptautiska līmeņa pasākumu organizēšanas kontekstā. Tā kā projekta ietvaros ir paredzēta arī Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana pie vietējām pašvaldībām Lietuvā, tad bija būtiski izprast, kuras pašvaldības varētu uzņemt ciemiņus.

Pārstāvji apmeklēja arī Ignalinas rajona pašvaldības bibliotēku, lai iepazītos ar īstenotajiem projektiem un kultūras pasākumiem tajā, kā tiek izmantoti pieejamie resursi, lai nodrošinātu funkciju pildīšanu. Tika uzsvērts, ka mazās pašvaldībās bibliotēka ir būtisks kultūras un informācijas centrs.

Tikšanās laikā projekta partneri arī pārrunāja projekta norisi: projekta partneru pārskatu rezultātus, tuvākos pasākumus, budžeta izpildi.

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.