Notika informatīvie semināri par Uzņēmēju biežāk pieļautajām kļūdām

4.decembrī Daugavpilī un 6.decembrī Rēzeknē, Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts darba inspekciju un Latgales speciālu ekonomisku zonu organizēja pasākumu par aktualitātēm un uzņēmēju biežāk pieļautajām kļūdām uzņēmējdarbības regulējuma iestādēs.

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta pārstāvji pastāstīja, ka joprojām kūlas dedzināšana un neuzmanīga apiešanas ar uguni, ir vieni no lielākajiem ugunsgrēku cēloņiem. Ka arī pastāstīja, kā mazie uzņēmēji var paši ieviest ugunsdrošības pasākumus savā uzņēmumā, kas ļaus pasargāt uzņēmumu un ieekonomēt līdzekļus. VUGD pārstāvji aicināja uzņēmējus un iedzīvotājus, neuztvert ugunsdrošības pasākumus kā kaut ko apgrūtinošu, bet gan kā veidu pasargāt sevi, sev blakus esošus un ieekonomēt līdzekļus.

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis pastāstīja par nodokļu kontroles aktualitātēm, kur pēdējā laikā notika daudz izmaiņu, kas domātas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Semināra apmeklētāji tika iepazīstināti ar biežāk fiksētiem pārkāpumiem tieši Latgales reģionā, un kā no tām izvairīties. VID pārstāvis aicināja uzņēmējus nebaidīties no viņiem un sadarboties pārbaudes laikā, jo konstatējot kļūdas vai nepilnības uzņēmumos, VID sniedz laiku un padomus, lai uzņēmēji paši varētu tos izlabot nemaksājot par to sodu.

Valsts darba inspekcijas pārstāvis atzīmēja, kā pārbaudēs konstatētu pārkāpumu skaits ir samazinājies par 15%, bet nereģistrētas nodarbinātības risks joprojām ir augsts. Uzņēmējiem bija noderīgi uzzināt par VDI pieejamu OiRA rīku, kur mazie uzņēmumi var patstāvīgi novērtēt riskus savā uzņēmumā. Ka arī par Eiropas sociāla fonda projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, kur daļai no uzņēmējiem var bezmaksas ieviest darba aizsardzības prasības. VDI aicināja darbiniekus komunicēt ar darba devēju un uzņēmumus uzlabot komunikāciju ar darbiniekiem, jo daudzas problēmas var risināt uzlabojot komunikācijas kultūru.

Latgales speciālas ekonomiskās zonas pārstāvis pastāstīja, ka nepilnu divu darbības gadu laikā, jau ir noslēgti 14 līgumi ar 3,7 miljonu eiro ieguldījumu apmēru Latgales reģionā. LSEZ struktūra ir izveidota lai piesaistītu investīcijas Latgales reģionam un sekmēt uzņēmumu attīstību, kur LSEZ uzņēmumi var iegūt nodokļu atlaides balstoties uz viņu ieguldījumiem uzņēmumā. LSEZ pārstāvis aicināja uzņēmējus attīstīties un izvērtēt iespēju kļūt par LSEZ uzņēmumu, kas sekmē uzņēmuma un reģiona attīstību.

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs pateicas pārstāvjiem no VUGD, VID un VDI par piedalīšanos seminārā.

Te ir pieejamas semināra prezentācijas:

Lekcija par ugunsdrošību

VID Prezentācija

Prezentacija_grozijumi_MUN_VSAOI_SD

Prezentācija_LSEZ

UIN_Jaun ar 2018

VDI aktualitates 2018