Noslēgusies “Latgales NVO projektu programmas 2018” projektu pieņemšana

Kā informē “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra”(DNVOAC) koordinators Oskars Zuģickis, ir veiksmīgi  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2018 projektu pieņemšana, kas noritēja no 4.aprīļa līdz 7.maijam. Programmā kopā tika iesniegti 38 projekti, kur biedrības savām aktivitātēm pieprasījušas vairāk nekā 60 tūkstošus EUR.

Visaktīvākās projektu rakstītājas bijušas Daugavpils pilsētas un Preiļu novada nevalstiskās organizācijas, kas iesniegušas pa 8 projektiem. Tām seko Rēzekne ar 5 un Rēzeknes novads ar 4 projektiem. Dagdas, Krāslavas un Riebiņu NVO iesniegušas pa 2 projektiem, bet pa vienam projektam iesniegušas Viļakas, Aglonas, Vārkavas, Līvānu, Viļānu, Baltinavas un Daugavpils novadu biedrības.

Vislielākais projektu atlases konkurss notiks pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā, Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 18 projekti, tiem pieprasot 26,2 tūkstošus EUR.

Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, mazāks projektu skaita pieaugums vērojams arī starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales NVO iesniegušas 13 pieteikumus, projektu aktivitātēm pieprasot 25352,39 EUR.

Taču, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, nemainīgs palicis mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā iesniegto projektu skaits – 8, tai skaitā viens romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai pieprasīti 8814,25 EUR.

Projekti iesūtīti no 14 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijām, kas ir jauns sasniegums Programmas pārklājamībai Latgales reģionā.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 16 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu – 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .

Konkursa rezultāti tiks izvietoti š.g. 31. maijā Dienvidlatgales NVO atbalsta centra mājaslapā www.nvoc.lv un Latgales plānošanas reģiona portālā www.lpr.gov.lv.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma  (Nr.2.5.-11-94) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

 

Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, Programmas vadītājs