Noslēdzies projekts, kas veicināja jauniešu uzņēmējdarbību Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos

Interreg Latvija – Lietuva programmas projekts: “Mentorings jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam”, noslēdzās ar konferenci 2018. gada 13. septembrī Daugavpils Universitātē (DU). Tajā piedalījās projekta mentori, skolotāji, studenti, DU pasniedzēji, projekta partneri no Latvijas un Lietuvas. Projekta vadītāja Lietuvā Ruta Ciutiene, atklājot konferenci, klātesošos iepazīstināja ar projekta mērķiem, realizētajām aktivitātēm,  sasniegtajiem rādītājiem un ilgtermiņa ieguldījumu. Pieredzes stāstos dalījās gan komandas, kas aktīvi darbojās visu projekta laiku, gan arī mentori, atklājot lielākos izaicinājums darbā ar skolēniem, izstrādājot idejas un veidojot prototipus.

Projekta mērķis bija veicināt uzņēmējdarbību un jauniešu radītu uzņēmumu veidošanos Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos. Ilgtermiņā jaunieši, kas uzsākuši uzņēmējdarbību reģionā, saista savas izglītības un karjeras izaugsmes ar konkrēto reģionu, kurā jau ir uzsākta aktīva darbība.

Projekta partneri: Daugavpils Universitāte (Latvija), Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva), Biedrība “PVC” (Lietuva).

Tā ietvaros tika organizētas:

  • 2 skolotāju apmācības,
  • 133 tematiskās inovātoru tikšanās Latvijā un Lietuvā,
  • 2 starptautiskas biznesa ideju izstādes,
  • 4 starptautiskas nometnes,
  • 2 starptautiski konkursi: “Starptautiskais jauno inovātoru konkurss” un “Starptautiskais biznesa līderu konkurss”.

Projekta laikā e-mācību vidē MOODLE tika izveidots atvērtais avots ar mācību materiāliem, kas sadalīti 10 tēmās un pieejami ikvienam interesentam. Lietuviešu partneru vadībā tika izstrādāts BONUS LT-LV modelis – sadarbības platforma, skolēniem, studentiem, jaunajiem inovātoriem un esošajiem uzņēmumiem un atbalsta organizācijām, lai veicinātu sadarbību, jaunu uzņēmumu veidošanos un projekta mērķu ilgtspējību.

Visa projekta laikā jauniešus motivēja, iedvesmoja un sniedza dažādus biznesa uzsākšanas rīkus projekta mentori. Rezultātā visās pozīcijās dalību ņēma vairāk jauniešu un skolotāju, nekā tika sākotnēji paredzēts, kas tieši norāda uz projektā izvirzīto problēmu un piedāvāto risinājumu aktualitāti. Kopumā projektā iesaistījās vairāk kā 2 500 dalībnieku.

Projekta materiāli MOODLE vidē

Kopējās projekta izmaksas ir 523 818, 37 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas

Reģionālās attīstības fonda ir 445 245, 60 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils Universitātes Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.