Noskaidroti Rēzeknes novada pērnā gada labākie jaunieši

Jaunieši ir tie kas veido novada nākotni jau šobrīd – ar šādu pārliecību un devīzi Piektdien, 23. februārī, Rēzeknes novada pašvaldībā nu jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvu pasniegšanas ceremonija. Svinīgais un atraktīvais pasākums tika rīkots, lai godinātu, izceltu un pateiktos aktīvākajiem un talantīgākajiem Rēzeknes novada jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu.

Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas svinīgajā ceremonijā tika pasniegti apbalvojumi astoņās nominācijās, kam kopumā bija pieteikti 52 nominanti. Katras nominācijas uzvarētājs saņēma īpašu balvu – no koka veidotas stilizētas kāpnes, kas simbolizē došanos augšup par karjeras kāpnēm. Stilizēto kāpņu kā gada balvas idejas autori bija paši Rēzeknes novada jaunieši. Balvas īstenošanu dzīvē uzņēmās novada jaunais uzņēmējs Valters Tārauds.

Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas apbalvošanas ceremoniju ar enerģisku deju uzlādēja un uzmundrināja deju studijas STOPTIME deju grupas „Heroes Crew” dalībnieki, savukārt nomināciju pasniegšanas starplaikos priecēja Maltas mūzikas skolas vijolnieku kvartets: Ksenija Šmaukstele, Everita Štekele, Agate Gžibovska un Ērika Ruhmane (pedagoģe Rita Zujeva).
Jaunatnes gada balvas organizatori pateicas apbalvošanas ceremonijas brīvprātīgajiem jauniešiem, kolēģiem, pagastu pārvaldēm, jauniešu centriem, jaunatnes lietu speciālistiem un visiem tiem, ar kuru enerģijas devumu, tika īstenota konkursa un apbalvošanas ceremonijas norise!
Piešķiļam jauniešu idejām enerģiju un tiekamies “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvā 2018”!

“Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas 2017” nomināciju uzvarētāji:

„Gada skolēns” – Sandra Timša 
Nautrēnu vidusskolas 12.klases skolniece, talantīga un erudīta jauniete kas ar savu patriotisko stāju ir piemērs visiem Rēzeknes novada jauniešiem. Dažādu novada un reģiona olimpiāžu laureāte, kas ar savu iniciatīvu atbalsta un mudina citus jauniešus darboties sabiedrības labā.

Nominācijā „Gada skolēns” tika izvirzīti arī: Žanis Lācis (Maltas vidusskola), Jānis Gorodničijs (Dricānu vidusskola), Sintija Onužāne (Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola), Ramona Trauberga (Dricānu vidusskola), Maija Livdāne (Feimaņu pamatskola), Viktors Drozdovs (Nautrēnu vidusskola), Valērija Ņemņaseva (Tiskādu vidusskola), Elvita Kotāne (Nautrēnu vidusskola), Inguss Sutins (Kaunatas vidusskola), Līga Runčis (Maltas vidusskola).

„Gada jaunais sportists” – Liāna Zeltiņa
Kaunatas vidusskolas 12.klases skolniece, Rēzeknes novada jaunatnes galda tenisa līgas absolūtā uzvarētāja, kura ir izcīnījusi 8.vietu galda tenisā Latvijas Republikas individuālajā čempionātā un 1. vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē. Jauniete ir Latvijas izlases galda tenisa dalībniece, kas pārstāv Latviju Krievijas kontinentālajā galda tenisa čempionātā.

Nominācijā tika izvirzīti arī:
Artis Zvīdris (Bērzgales pagasts), Rihards Teirumnieks (Audriņu pagasts), Kaspars Potašovs (Kaunatas pagasts), Laura Lucatnika (Bērzgales pagasts), Kristīne Gailuma (Ilzeskalna pagasts), Raivis Spaļs (Feimaņu pagasts), Raitis Pizičs (Dricānu pagasts), Vadims Mironovs (Maltas pagasts), Viktorija Žukova (Bērzgales pagasts), Annemarija Rivča (Feimaņu pagasts), Anna Tripane (Bērzgales pagasts), Aleksandrs Mihailovs (Feimaņu pagasts), Dagmāra Helēna Laurecka (Bērzgales pagasts).

„Gada jaunais mākslinieks” – Dagne Tuče 
Maltas vidusskolas 8.klases skolniece, kura radoši darbojas mākslas un mūzikas pasākumos – skolā, mūzikas skolā, jauniešu centrā, kultūras namā, bibliotēkā, pagastā, novadā un valstī. Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” jauniete ieguva 3.vietu un bronzas medaļu. Apgūst ģitārspēli un dzied sieviešu korī “Madariņa”.

Nominācijā tika izvirzīts arī: Kristīne Fjodorova (Feimaņu pagasts) un Alise Mazure (Nautrēnu pagasts).

„Gada brīvprātīgais” – Ieva Paškeviča 
Sportiska un sabiedriski aktīva Maltas vidusskolas 9.klases skolniece, kura vienmēr izmanto iespējas apgūt kaut ko jaunu. Radošo darbnīcu vadīšana, pasākumu noformējumu veidošana, kulināro iemaņu pilnveidošana, darbošanās dzīvnieku patversmē un deju horeogrāfijas izveide ir jaunietes ikdiena. 2017. gadā aizvadījusi teju 30 dažāda žanra pasākumu brīvprātīgo maratonu.

Nominācijā tika izvirzīti arī: Jānis Ziediņš (Silmalas pagasts), Mārtiņš Vilcāns (Feimaņu pagasts), Sandra Jakubenoka (Mākoņkalna pagasts), Eduards Zariņš (Dricānu pagasts), Iluta Oborenko (Sakstagala pagasts).

„Gada jaunatnes darbinieks” – Dace Deksne 
Sakstagala pagasta jaunatnes lietu speciāliste, kura ar savu neatlaidību, radošumu, centību un atbildības sajūtu iedvesmo Sakstagala jauniešus darīt jaunas lietas. Viņa ir pozitīva, atbildīga, vienmēr uzklausa un atbalsta jauniešu idejas. Pateicoties Daces aktivitātei, 2017. gadā Ciskādos tika atvērts Sakstagala pagasta jauniešu centrs.

Nominācijā tika izvirzīti arī: Ilze Čudare (Bērzgales pagasta jaunatnes lietu speciāliste), Aivars Mežatučs (Feimaņu pagasta jaunatnes lietu speciālists), Andris Putrāns (Strūžānu pagasta sporta aktīvists, Rēzeknes novada BJSS basketbola treneris), Kristīne Rimša (bijusī Ozolmuižas jaunatnes centra vadītāja), Santa Latiševa-Čudare (Lendžu pagasta jaunatnes lietu speciāliste)

„Jaunatnei draudzīgākā pagasta pārvalde” – Ilzeskalna pagasta pārvalde 
Pārvalde, kura dod iespēju vietējiem jauniešiem parādīt sevi kā konkurētspējīgus, līdzvērtīgus sabiedrības personības un indivīdus. Atbalstot jauniešu idejas un nodrošinot tiem daudzveidīgas un lietderīgas brīvā laika iespējas, pārvalde veicina jauniešu sociālo izaugsmi un radošuma izplešanos.

Nominācijā tika izvirzīta arī: Nautrēnu pagasta pārvalde, Feimaņu pagasta pārvalde, Bērzgales pagasta pārvalde, Sakstagala pagasta pārvalde.

„Gada jauniešu organizācija” – Feimaņu pagasta biedrība “Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” 
Biedrība, kura organizē dažāda veida, nometnes, neformālās āra vides apmācības, laivu izbraucienus, pārgājienus un sporta pasākumus visiem Rēzeknes novada jauniešiem, kā arī vasaras mēnešos piedāvā jauniešiem darba iespējas.

„Gada aktīvākais pagasts 2017” – Bērzgales pagasts 
2017. gadā tika noorganizēti 31 pasākumi savā pagastā un piedalījās 80 citās pagastu, novadu un Latvijas mēroga rīkotajās aktivitātēs jauniešiem, it īpaši cīnoties un gūstot uzvaras volejbola laukumos.

2. vieta: Feimaņu pagasts
3. vieta: Dricānu pagasts

Nominācijā tika izvirzīta arī: Sakstagala pagasts, Nautrēnu pagasts, Ilzeskalna pagasts.