Noritējusi trešā pieredzes apmaiņas tikšanās tūrisma jomā

2018. gada 17. jūlijā Visaginā, Lietuvā Latgales plānošanas reģiona pašvaldību un Lietuvas pašvaldību tūrisma jomas speciālisti piedalījās starptautiskās apmācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros.

Visaginā tikās Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu novada pašvaldību, Daugavpils un Rēzeknes pilsētas pašvaldību, kā arī Anīkšču, Visaginas un Utenas rajona pašvaldību pārstāvji, lai dalītos pieredzē, pārrunātu savstarpējās sadarbības iespējas un iepazītu Visaginas galvenos tūrisma objektus un pilsētas tūrisma attīstības virzienus.

Pasākuma galvenā tēma bija tūrisma nozares organizāciju sadarbība un partnerība ar individuāliem klientiem, organizācijām, sabiedriskajiem medijiem un uzņēmumiem. Tūrisma speciālisti analizēja pašreizējo situāciju tūrisma nozarē savās pašvaldībās un pārrunāja konkrētus sadarbības piemērus, kas ir veicinājuši jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu  izveidi un esošo piedāvājumu kvalitātes paaugstināšanos.

Prezentācija 17.07.2018

Pasākuma otrajā daļā dalībnieki iepazinās ar Visaginas rajonā piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem un apmeklēja galvenos tūrisma objektus. Ar uzņēmuma LitWild  piedāvājumu un koncepciju dalībniekus iepazīstināja uzņēmuma menedžere Anastasija Jevtiuchova. Uzņēmums LitWild piedāvā tūres Aukštaitijas reģionā, un izceļas ar savu oriģinālo pieeju tūrisma veicināšanā. Pasākuma ietvaros dalībnieki apmeklēja arī Ignalinas atomelektrostacijas informācijas centru, kurā centra darbiniece Ina Daukšienė pastāstīja par to, kā atomelektrostacija kļuva par tūrisma objektu, kas piesaista arvien lielāku apmeklētāju skaitu. Noslēgumā dalībnieki viesojās jaunatklātajā alus darītavā Beer&Boar, kas arī kļuvusi par populāru Visaginas tūrisma objektu.

Šis bija trešais no četriem plānotajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijas un Lietuvas pašvaldībās, uz kuriem tiek aicināti tūrisma jomas speciālisti, lai diskutētu par būtiskām tēmām tūrisma jomā un sniegtu ieteikumus Latgales tūrisma brošūras izveidei, ko plānots izdot šī gada rudenī. Pēdējais pieredzes apmaiņas pasākums norisinās septembrī.

 

Pasākums tika īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.