Noritējušas pirmās divas tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas tikšanās

2018. gada 26. jūnijā Anīkščos, Lietuvā un 3. jūlijā Daugavpilī norisinājās tūrisma jomas speciālistu starptautisko apmācību – pieredzes apmaiņas tikšanās projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros. Pasākumos tikās Latgales plānošanas reģiona un Lietuvas pašvaldību tūrisma speciālisti, lai piedalītos apmācībās par LEAN vadības sistēmu un diskutētu par tūrisma klientu grupām, tūrisma pakalpojumiem un produktiem, kā arī pašvaldību tūrisma stratēģiju un noteiktajiem mērķiem.

Pasākumos piedalījās Aglonas, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Preiļu novada pašvaldības, Daugavpils un Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārstāvji, kā arī Lietuvas Anīkšču, Ignalinas, Moletu, Švenčoņu, Visaginas, Utenas, Zarasu rajona pašvaldības tūrisma jomas darbinieki no tūrisma informācijas un biznesa centriem un tūrisma aģentūrām.

Pirmajā pieredzes apmaiņas pasākumā, kas norisinājās Anīkšču bibliotēkā, dalībnieki tika iepazīstināti ar LEAN vadības sistēmu un tās principu pielietošanu ikdienas darbā un procesu optimizācijā. Ar prezentāciju par Anīkšču tūrisma informācijas un biznesa centra darbību, iecerēm un piedāvājumu dalībniekus iepazīstināja centra speciāliste Justina Verbickaitė, bet pasākuma noslēgumā dalībnieki apmeklēja Anīkšču pilsētas nozīmīgākos tūrisma objektus.

Anīkšču tūrisma informācijas un biznesa centra prezentācija 26.06.

Otrais pieredzes apmaiņas pasākums noritēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Tajā tika diskutēts par prasībām, vajadzībām un priekšrocībām tūrisma jomā 21. gadsimtā un skatīta tūrisma speciālistu līdzšinējā pieredze un nākotnes ieceres darbā ar klientiem. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vecākā eksperte tūrisma jomā Lolita Kozlovska dalībniekus iepazīstināja ar Daugavpils pilsētas svarīgākajiem tūrisma objektiem un apmeklējumu statistiku. Pasākuma ietvaros dalībnieki apmeklēja Daugavpils tūrisma objektus un iepazinās ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, Šmakovkas muzeja un Marka Rotko mākslas centra ekspozīciju, kā arī aplūkoja vienu no Daugavpils simboliem – 19. gadsimtā būvēto Daugavpils cietoksni.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras prezentācija 03.07.

Starptautisko apmācību – pieredzes apmaiņas pasākumu mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām tūrisma jomā, kā arī, apmainoties ar pieredzi un diskutējot, apkopot tūrisma speciālistu idejas un ieteikumus Latgales tūrisma brošūras izveidei.

Pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.