Ministrs K. Gerhards rosina paplašināt sniegtā atbalsta klāstu komercsabiedrībām Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

2018. gada 16. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards tikās ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārstāvjiem, lai pārrunātu šobrīd pieejamos atbalsta pasākumus komercsabiedrībām, kas veic uzņēmējdarbību speciālajā ekonomiskajā zonā, un sniegtā atbalsta paplašināšanas iespējas. Tikšanās laikā tika pieņemts lēmums par atbalsta paplašināšanas attiecināšanu arī uz Rēzeknes SEZ – vienlīdzīgas darbības atvieglojumu noteikšanai visā Latgales reģionā. Plānots papildu esošajiem atvieglojumiem noteikt nodokļu atlaižu piešķiršanu uzņēmējiem par veiktajiem ieguldījumiem, kas attiecināmi uz jaunizveidoto darbavietu atalgojuma izmaksu.

 Ministrs K.Gerhards: „Reģionālā attīstība ir mūsu prioritāte. Nodrošinot labvēlīgus un uzņēmējiem draudzīgus apstākļus uzņēmējdarbības veikšanai Latgales reģionā, tiek sekmēta jaunu darbavietu izveide, kā arī piesaistītas privātās investīcijas reģiona attīstībai. Darbavietu pieejamība paplašina Latgales iedzīvotāju iespējas palikt dzimtajās mājās, turklāt privāto investīciju piesaiste veicina Rēzeknes kā attīstības centra izaugsmi. Šajā fondu plānošanas periodā paredzama privāto nefinanšu investīciju piesaiste vairāk nekā 303 milj. EUR apmērā, plānots radīt 5000 jaunas darbavietas, kā arī atjaunot degradētās teritorijas teju 600 hektāru platībā.

Pērn Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītais informatīvais ziņojums „Par rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam ieviešanu” un atbalstīts priekšlikums nodrošināt nodokļu atlaižu piešķiršanu uzņēmējiem Latgales SEZ. Šobrīd, veicot ieguldījumus SEZ, uzņēmēji var pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem – uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm līdz pat 80% apmērā par veiktajiem ieguldījumiem pamatlīdzekļos.

Ņemot vērā reģionālās atšķirības Latvijā, īpaša uzmanība tiek pievērsta Latgales reģiona attīstībai – tiek turpināts darbs pie rīcības plāna izstrādes Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2021.gadam. Viens no plānotajiem pasākumiem ir atbalsta iespēju paplašināšana Latgales un Rēzeknes SEZ, izveidojot papildu atbalsta veidus jaunu darbavietu izveidei.

Santa Vaļuma

Ministra padomniece

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 20222000

E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv