Lūznava nākotē pārvērtīsies līdz nepazīšanai

Kā informē Lūznavas muiža, no 28. janvāra līdz 20. martam Lūznavas muižas apmeklētāji tiek aicināti iepazīties un izteikt komentārus vai priekšlikumus par SIA “Didzis Jaunzems Arhitektūra” projektēšanas biroja izstrādāto Lūznavas muižas parka labiekārtojuma projektu.

Projekta pasūtītājs ir Rēzeknes novads un iecerētā vīzija paredz Lūznavas muižas kompleksa labiekārtošanu un attīstību.

SIA “Didzis Jaunzems Arhitektūra” (DJA) ir projektēšanas birojs, kura galvenie darbības virzieni ir arhitektūras, pilsētplānošanas un dizaina projektu izstrāde. Birojs strādā pie dažādu mērogu un tipoloģiju projektiem, un izprot kā kopējās formas tā augstas detalizācijas pakāpes nozīmi arhitektūrā. Darbiem ir raksturīga inovatīva un konceptuāla arhitektūra, kas balstīta uz vietas kontekstu un projekta funkcionālajām īpatnībām. DJA katru gadu veido arī Dabas koncertzāles vizuālo koncepciju, kuru 2016. gada jūnijā varēja skatīt arī Lūznavas muižā notiekošajā Dabas koncertzāles pasākumā.

SIA „Didzis Jaunzems Arhitektūra” 2012. gada 12. decembrī ir dibinājis arhitekts Didzis Jaunzems. Didzis ir studējis un guvis praktisku pieredzi arhitektūras projektēšanā un pilsētplānošanā Latvijā, Norvēģijā un Itālijā. Tāpat ir piedalījies arhitektūras vasaras skolās Nīderlandē un Somijā, plenēros Indijā, Ķīnā un Šveicē, kā arī arhitektūras konkursos Eiropā. Didzis Jaunzems ir strādājis kā arhitekts vadošajā pasaules arhitektu birojā OMA (Office for Metropolitain Architecture) pie bibliotēkas, izstāžu parka, universitātes projektiem Francijā, Maskavas paplašināšanas projekta Krievijā, kā arī citiem valsts mēroga projektiem Tuvajos Austrumos.