Lūznavā aizritēja reģionālā diskusija par Latgales ainavu dārgumiem

2018. gada 11. septembrī Lūznavas muižas Kulturys škiuņs uzņēma Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” reģionālās diskusijas dalībniekus. Viņus sveica muižas saimnieks, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Tāpat klātesošos uzrunāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāve Kristīne Kedo.

Pasākuma laikā bija iespēja atskatīties uz līdz šim paveikto. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte Dace Granta īsi pastāstīja par aktivitātes posmiem no 2017. gada jūnija un sasniegtajiem rezultātiem. Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un iedzīvotāji bija vieni no aktīvākajiem ainavu dārgumu pieteicējiem, visaktīvākie balsotāji un arī labprāt dalījās ar vēsturiskajām fotogrāfijām, stāstiem un liecībām no ģimenes un iestāžu arhīviem par 10 Latgales reģiona ainavu dārgumiem: Aglonas bazilikas ainavu, Daugavas loku ainavu, Daugavpils cietokšņa ainavu, Latgales krucifiksu lauku ainavā, Ludzas pilsētas ainavu ar ezeriem un pilsdrupām, Lūznavas muižas ainavu, Mākoņkalna apkārtnes ainavu, Rāznas ezera ainavu, Svētā Dominika Pasienes Romas katoļu baznīcas ainavu un Zilupes senlejas ainavu.

Diskusijas laikā tika prezentēts izveidotais video, kas aptver daļu no 43 ainavu dārgumiem Latgales plānošanas reģionā, kas pērn tika pieteikti iedzīvotāju un Ainavu ekspertu padomes balsojumam, lai atlasītu TOP10 ainavu dārgumus. Šis video vēlreiz pierāda, ka Latgales ainavas ir krāšņas visos gadalaikos.

Neatņemama Latgales ainavas daļa ir krucifiksi. Par savu mūža darbu – krucifiksu uzskaitīšanu, fotofiksāciju un stāstu par maija dziedājumiem pie krucifiksiem Ziemeļlatgalē – diskusijas dalībniekiem pastāstīja Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule. R.Cibules veiktais darbs ir apkopots arī datu bāzē šeit: www.balvurcb.lv/kb

Latgales reģionā ir ļoti daudz labās prakses piemēru par dabas vērtību un ainavu saglabāšanu un izcelšanu. Viens no tiem ir Daugavpils cietokšņa revitalizācijas projekts, kurš tika atzīts par izcilu labās prakses piemēru, tādēļ 2018. gada jūnijā Daugavpilī pulcējās vairāk kā 100 Eiropas Padomes Ainavu balvas 5.sesijas dalībnieku, lai noslēguma pasākumā svinīgi pasniegtu iegūto balvu cietoksnim. Savukārt šogad Eiropas Padomes Ainavu balvas 6. sesijas nacionālajai atlasei no Latgales reģiona tika pieteikti divi projekti – Krāslavas pils kompleksa attīstības 1.posma un Ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” projekts. Diskusijas dalībniekiem bija iespēja dzirdēt arī šos trīs stāstus – vēlreiz novērtēt ieguldīto darbu mūsu dabas vērtību un kultūras pieminekļu saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Taču darbs neapstājas. Dalībniekiem tika prezentēts projekts “Rīteiropas vērtības”, kas apvieno 6 partnerus – Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Krāslavas novada, Preiļu novada un Ludzas novada pašvaldības un Aglonas bazilikas draudzi. Tā ietvaros tiks atbalstīta 6 kultūras pieminekļu un dabas vērtību pilnveidošana.

Latgales plānošanas reģions pateicas par ieguldījumu, pašaizliedzīgo darbu, atbalstu un iesaistīšanos aktivitātes īstenošanā un popularizēšanā ikvienam reģiona iedzīvotājam. Pateicības raksti par līdzdalību Latvijas simtgades aktivitātē “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” un ainavu saglabāšanu Latgalē tika pasniegti Daugavpils pilsētas un Aglonas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Zilupes novadu pašvaldībām. Pateicības rakstu saņēma Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs. Par īpašu individuālo ieguldījumu pateicības rakstus saņēma Ilga Ivanova no Zilupes novada Zita Mežale no Balvu novada, Anna Jaudzema no Rēzeknes novada un Ināra Dzalbe no Krāslavas.

Līdz 2018. gada 1. oktobrim Lūznavas muižas Baltajā zālē ir skatāma Latgales reģiona ainavu dārgumu stendu ceļojošā izstāde. Izstādē ir iekļautas 10 Latgales ainavu dārgumu fotogrāfijas valsts jubilejas gadā un vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju, muzeju un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem.

Pēdējais pasākums šīs aktivitātes ietvaros norisināsies šī gada 26. oktobrī, kad Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās būs aplūkojama visu 50 ainavu dārgumu izstāde. Novembra līdz 2019.gada beigām izstādi gan pa daļām, gan kopumā būs iespējams demonstrēt visā Latvijā. Interesentus, kas vēlas izstādi izvietot savās pašvaldībās – aicinām sazinieties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, rakstot uz e-pastu: madara.daudze@lnb.lv.

Ainavu dārgumu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem tiek saglabāti arī elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē, kuri no oktobra būs aplūkojami tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.

Aktivitāti īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un plānošanas reģioniem.

Sagatavotais Latgales Reģionālas Televīzijas sižets par diskusiju: