Ludzas un Ciblas novada skolēni iepazīst vietējos uzņēmējus

LLKC Ludzas nodaļa sadarbībā ar Ciblas vidusskolu un Pildas pamatskolu 15. maijā rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 6.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus novadā. Pasākumā piedalījās Ciblas vidusskolas un Pildas pamatskolas audzēkņi.

Pasākums sākās ar informatīvo tikšanos Malnavas koledžā, kur skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar skolu, apskatīt mācību telpas un uzzināt izglītības iespējas nākotnei. Ekskursiju pa skolu vadīja Malnavas koledžas skolotāja Vēsma Šumska. Pēc tam LLKC Ludzas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Artūrs Šķesters rīkoja grupu darbu un diskusiju veidā pārrunāja šādu tēmu “Iespējamās lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares, to darbība un attīstības iespējas lauku teritorijā”.

Pasākuma otrajā daļā skolēni devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Kārsavas un Ciblas novada uzņēmējiem. Par pirmo apskates objektu izvēlējāmies IK “Dzīles”. IK “Dzīles” atrodas turpat blakus Malnavas koledžai. Uzņēmums nodarbojas ar mājražošanu – maizes, picas, tortes cepšanu, kā arī uzņem ciemiņus. Saimniece piedāvā dažādus maizes veidus, piemēram, rudzu un saldskābmaizi, kas cepta pēc senču tradīcijām uz kļavu lapām ar ķirbju, saulē kaltētu tomātu piedevām un citas tradicionālās un netradicionālās maizes. Saimniece Aina Barsukova piedāvā kopā gatavot ēdienus, mūsu gadījumā kopā ar skolēniem tika gatavotas un ceptas picas (gan sāļās, gan saldās), kuras pēc tam arī tika garšotas. Saimniece izstāstīja savu pozitīvo pieredzi šajā jomā un mēģināja iedvesmot skolēnus palikt laukos un atrast savu nišu pēc skolas absolvēšanas.

Nākamais pieturas punkts bija zemnieku saimniecība “Arnīši”, kuras tehnikas bāze atrodas Mērdzenes pagastā, Mērdzenes centrā. Lauris Puļs uzsāka saimniekot 2012. gadā, pārņemot tēva zemi, un šobrīd jau tiek apsaimniekoti aptuveni 200 ha graudaugu. Saimniecība katru gadu pilnveidojas, papildina un modernizē tehnikas parku. Skolēniem bija iespēja apskatīt tehniku, graudu torņus un dzirdēt pozitīvo saimnieka Laura pieredzi.

Abi uzņēmumi, kurus apskatījām, bija no dažādām nozarēm, līdz ar to skolēniem bija interesanti pavērot un iepazīt iespējamās darbības jomas lauku teritorijā. Skolu pedagogi novērtēja pasākumu kā lietderīgu un vajadzīgu, skolēni ieguva jaunas zināšanas un pieredzi, uzzināja jaunāko informāciju par izglītības iespējām, tāpat par dažādajām nozarēm, kurās var strādāt laukos. Apmeklētajās saimniecībās redzētais apliecināja to, ka ir iespējams strādāt un dzīvot laukos, būt pašam uzņēmējam un apvienot darbu, kas pašam padodas un patīk, ar biznesa iespējām.

LLKC Ludzas nodaļas kolektīva vārdā pateicos par sadarbību pasākuma organizēšanā Ciblas vidusskolas un Pildas pamatskolas vadībai. Pateicamies arī IK “Dzīles” un z/s “Arnīši” saimniekiem par laipno uzņemšanu un iedvesmojošajiem stāstiem. Paldies Malnavas koledžas vadībai par jauko uzņemšanu un skolotājai Vēsmai Šumskai par noorganizēto ekskursiju. Skolēniem vēlam, lai izdodas īstenot  savas idejas dzīvē.

Sanita Geduševa, LLKC uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Sanita Geduševa