Ludzas novada sabiedriskās organizācijas līdz 15. janvārim var pieteikties pašvaldības finansējumam

Ludzas novada pašvaldība, izstrādājot pašvaldības budžetu 2018. gadam, plāno tajā paredzēt finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Lai apzinātu situāciju, aicinām  biedrības, nodibinājumus un  reliģiskās organizācijas pieteikties pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai līdz 2018. gada 15. janvārim.

Finansējums no pašvaldības budžeta dažādām aktivitātēm pieejams saskaņā ar  nolikuma “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” prasībām. Finansējumam var pieteikties organizācijas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un kuru aktivitāšu īstenošana plānota Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Organizācijas var saņemt finansējumu sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai.

Iesniegumus par 2018. gadā plānotiem projektiem un pasākumiem, kā arī nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējuma apjomu, lūdzam iesniegt Ludzas novada pašvaldībā, 312. kab.,  Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā.

Pašvaldības kontaktpersona: Ilona Igovena, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, tālr. 65707134, e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv