Ludzā uz LPR AP sēdi ar Satiksmes un Zemkopības ministriem pulcējas visi Latgales pašvaldību vadītāji

Šodien, 26.janvārī, Ludzas novada domē, klātesot visiem Latgales pašvaldību vadītājiem, notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde,  kurā piedalījās Satiksmes ministrs U.Augulis un Zemkopības ministrs J.Dūklavs, lai izrunātu Latgalei nozīmīgus jautājumus.

Pašvaldību vadītāju un Satiksmes ministra diskusijas viens no aktuālākajiem izskatāmajiem jautājumiem bija Sabiedriskā transporta organizācijakā arī jautājumi pa ceļu tīklu.

Pēc sarunas ar Zemkopības ministru J.Dūklavu par aktuālajiem jautājumiem zemkopības nozarē, investīcijām zemkopības saimniecībās,  LPRAP priekšsēdētājs G.Upenieks pateicās par operatīvo valdības rīcību un finansiālo atbalstu Latgales zemniekiem un pašvaldībām, kurus skāra plūdi. Pašvaldību vadītāji tika informēti par kārtību, kādā Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.

Sēdes laikā reģiona administrācijas pārstāvji informēja LPRAP sēdes locekļus par LPR darba plānu un budžetu 2018.gadam.

Saeimas deputāts A.Adamovičs informēja par izmaiņām skolu reformas gaitā, kā arī par plānoto Latgales pašvaldību vadītāju tikšanos ar izglītības ministru K.Šadurski.

Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists

tālr.: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv

LPR aktualitātēm seko līdzi:

www.facebook.com/latgales.regions/