Ludzā notiks forums “Latvijas vērtības”

 Aicinām uzņēmējus un organizācijas, kuriem ir aktuāla darbaspēka problemātika ņemt dalību foruma apaļā galda diskusijā!

Dažādos pētījumos un aptaujās ir secināts, ka atalgojuma apjoms nav vienīgais noteicošais faktors potenciālo darba meklētāju un diasporas piesaistei (zemāk fakti no pētījumiem). Tādēļ forumos tiks analizēti dažādi faktori, kas tieši skar darba ņēmējus, kā arī netieši skar darba devējus, ar mērķi, lai abas puses sasniegtu vēlamos rezultātus.

Forumiem izvirzītas šādas tēmas:

  1. Dzīves vides pilnveidošanai Latvijā:
  • Pakalpojumi ģimenēm ar bērniem
  • Uzņēmējdarbība reģionos – Darba vide uzņēmumos no potenciālā darbinieka un darba devēja viedokļa
  • Remigrantu pieredze – galvenie interesējošie pakalpojumi un pieredze
  1. Vēlamās informācijas novadīšana līdz mērķa auditorijai
  • Cik saprotama un pieejama ir valsts institūciju izvietotā attiecīgā informācija?
  • Vai šī informācija sasniedz cilvēkus, kam tā domāta?
  • Kā sniegtā informācija ietekmē pakalpojumu izmantošanas apjomu?
  • Informācijas pieejamības mārketings! Kāda ir izpratne par šo?
  • Priekšlikumi vienota informācijas lauka izveidei!

Kopumā notiks pieci šādi forumi, pa vienam katrā Latvijas plānošanas reģionā.

Pirmais forums notiks Latgales plānošanas reģionā,

Ludzā 17.augustā, no plkst. 12:00, Ludzas Tautas namā, Stacijas 41.

!!! Aicinām uzņēmējus un organizācijas izmantot iespēju foruma norises laikā, laukumā pie Ludzas Tautas nama, prezentēt savu produkciju un darbību, uzrunāt potenciālos darba meklētājus, kā arī izmantot tirdzniecības iespējas bez maksas!

Pieteikšanās forumam pa e-pastu aivars.meiksans@ludza.lv

Pasākums tiks filmēts un rādīts tiešraidē Leta.lv, pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām

Fakti no pētījumiem:

Remigrantu aptaujā, katrs trešais remigrtants dzīvo ģimenē ar bērnu[1].  Kā biežāk minētie iemesli gadījumos, kad cilvēki atgriežas Latvijā ir “Pietrūka ģimenes un draugu”  50,3% un “Ilgas pēc Latvijas” (ap 40%), kā arī citi ģimenes un personīgie apstākļi (virs 20% katrā kategorijā), kam tam seko vēlme, lai bērni dzīvo un mācās Latvijā (21%)[2].

Līdz ar to, ir svarīgi dažādi sociālie un psiholoģiskie faktori kā remigrācijas veicināšanai, tā arī emigrācijas intensitātes mazināšanai. Kā arī, ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju, Latvijai īpaši būtiski ir piesaistīt tieši ģimenes ar bērniem.

Foruma organizatori pēc foruma norises apkopos sniegtos viedokļus, lai virzītu tālāk valdībai un atbildīgajām institūcijām iedzīvotāju iezīmētās problēmas un ieteikumus!

 

Kontaktinfo:Egils Cīrulis, Latvijas Nacionālo vērtību fonds, Mob: 29109309; egils.cirulis@latvijasvertibas.lv