“LUC biznesa mēnesis” viesojas Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) jau sesto gadu pēc kārtas ar devīzi moto Īsteno sapni par savu biznesu Latgales vidusskolu jauniešiem rīko “LUC biznesa mēnesi”. Šogad LUC speciālisti no 10. līdz 31.oktobrim dosies uz 10 dažādām Latgales skolām, kur vidusskolēnus aicinās uz tikšanos ar mērķi gūt jaunas zināšanas, pieredzi, motivēt attīstīt savus talantus, lai nākotnē, iespējams, kļūtu par veiksmīgiem uzņēmējiem.

Pirmdien, 15.oktobrī LUC speciālisti un uzaicinātie viesi ciemojās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Pasākuma laikā jaunieši guva priekšstatu gan par LUC darbību un tur pieejamajiem pakalpojumiem, gan par biznesa darbības pamatprincipiem. Sarunās tika uzsvērta dažādas izglītības nozīme, kļūstot par uzņēmēju.

Lai pasākums būtu saistošāks, tam tika uzaicināti esoši uzņēmēji – Ilze Gudele, kafejnīcas “Putni” īpašniece, un Linda Pastare, uzņēmuma “LaserTag Latgale” īpašniece. Savos stāstos uzņēmējas dalījās pieredzē, sniedza praktiskus padomus uzsākot savu saimniecisko darbību. Savukārt Rēzeknes biznesa inkubatora pārstāvis informēja skolniekus par inkubatora darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un minēja uzņēmumus, kuri jau veiksmīgi ir izmantojuši inkubatora pakalpojumus.

Praktiskajā grupu darbā skolēni iejutās ideju ģeneratora lomā, izdomāja savu biznesa modeli un pamatoja tā dzīvotspēju. Organizatoriem bija patiess prieks redzēt, ka daudzi skolēni ar azartu pievērsās šim uzdevumam un ģenerēja dzīvotspējīgas idejas. Šīs aktivitātes ietvaros tika izvēlēti divi aktīvākie jaunieši, kuri tika uzaicināti doties uz noslēguma pasākumu Rīgā.

Statistikas dati par jauniešu uzņēmējdarbību liecina, ka aptuveni 70% jauniešu gribētu kļūt par uzņēmējiem, bet realitātē par uzņēmējiem ir kļuvuši tikai aptuveni 5% jauniešu. Līdz ar to LUC iniciatīva organizēt motivācijas pasākumus jau vidusskolās arī var uzlabot statistikas rādītājus par jauniešu iesaisti biznesā.

Latgales uzņēmējdarbības centrs pateicas Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vadībai, Rēzeknes biznesa inkubatoram un uzņēmējām Ilzei Gudelei un Lindai Pastarei par piedalīšanos mūsu pasākumā un par iespēju kopīgiem spēkiem iedvesmot jauniešus uzņēmējdarbībai.

 

Ziņu sagatavoja LPR LUC