Latgales uzņēmējdarbības centrs līdzdarbojas Biznesa inkubatoru darbā

Andris Kucins, LUC vadītājs

Kopš Biznesa inkubatoru atbalsta programmas ieviešanas reģionos 2017.gada sākumā, Latgales reģionā darbu konsultatīvajā komisijā veic arī Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC).

Šī gada 11.aprīlī notika pretendentu uzņemšanas sēdes Daugavpilī un Rēzeknē.

Daugavpils biznesa inkubatorā notikušajā jau piektajā konsultatīvās komisijas sēdē piedalījās arī LUC vadītājs Andris Kucins, kurš pēc tikšanās informēja:“Priecē jauno uzņēmēju kreatīvās idejas, to prāta atvērtība inovācijām kā arī darba spars. Visas septiņas prezentētās biznesa idejas, sākot ar bērnu galdu ražošanu un beidzot ar kvestu organizēšanu Daugavpilī tika atbalstītas un virzītas uz inkubāciju.”

Rēzeknes biznesa inkubatorā tika izskatītas 10 pretendentu idejas un lemts par to tālāku virzību.

Biznesa inkubatora konsultatīvā komisija iesaka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai komersantus to uzņemšanai biznesa inkubatorā un izslēgšanai no tā, kā arī iesaka komersantam sasniedzamo mērķi un sniedz novērtējumu par mērķu izpildi, kā arī veikt citus uzdevumus saskaņā ar Sadarbības līgumu starp pašvaldībām (Latgalē – Daugavpils un Rēzeknes) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Tajā darbojošies locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām un nesaņem atalgojumu vai citu materiālu labumu.

Ziņu sagatavoja: Latgales uzņemējdarbības centrs