LSM: Preiļos purvainā un neizmantotā teritorijā būvēs jaunu ielu

Lai samazinātu smagā autotransporta un lauksaimniecības tehnikas plūsmu Preiļu pilsētā, drīzumā ir plānots sākt jaunas, Rietumu ielas būvniecību. Iela kalpos, kā sava veida apvedceļš, novirzot automašīnu plūsmu virzienā no Daugavpils uz Rīgu. Iela tiks būvēta no jauna, būvniecība notiks purvainā un neizmantotā teritorija. Ap jauno ielu plānots veidot industriālo teritoriju.

Preiļu novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka 3 kilometrus garā iela tiks būvēta pilnīgi degradētā teritorijā, kas atbilst Eiropas Savienības fondu finansējuma mērķim – revitalizēt degradētās teritorijas. “Iela savienos divus visintensīvākos satiksmes virzienus, kas ir Preiļi – Daugavpils un Preiļi – Rīga”, skaidroja Meļko.

Ideja par jaunas ielas būvniecību Preiļos radās jau pirms desmit gadiem, tomēr līdz šim tik vērienīgai iecerei nebija brīvu līdzekļu, vai iespējas tos piesaistīt.

“Šinī plānošanas periodā ir tādi specifiski atbalsta mērķi ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un kvotām, kas tika piešķirtas pašvaldībām un Preiļu novada domei, un tieši šī te specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 otrās kārtas projekta ietvaros Preiļu pašvaldībai ir 3 455 618 eiro, kas likās liela summa, ka mēs varētu īstenot šo te milzīgo projektu,” skaidroja Meļko.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansēs 85 procentus no izmaksām, pārējais būs valsts un pašvaldības finansējums. Ielai paredzētā būvniecības vieta pilsētas teritorijas plānojumā bija kā lauksaimniecības zeme. Šobrīd ir plānots izveidot tur industriālo teritoriju, izveidojot uzņēmējiem jau gatavu infrastruktūru, kurai izsoles kārtībā tiks noskaidrots saimnieks.

“Šī projekta rezultātā ir plānots izbūvēt industriālu teritoriju, kas radīs jaunas darba vietas. Un arī otra projekta rezultātā, tas ir Latgales programmas ietvaros, mēs plānojam blakus jaunajai izbūvētajai ielai izbūvēt vēl vienu industriālu teritoriju ar mērķi radīt jaunas darba vietas”, stāstīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Ielas būvniecības piedāvājumi saņemti no piecām būvfirmām, kuras ielu gatavas izbūvēt, sākot no 2,96 miljoniem līdz 3,74 miljoniem. Būvfirmu piedāvājumi tiks vērtēti, jau septembra sākumā varētu būt zināmi rezultāti un tiktu ar būvnieku noslēgts iepirkuma līgums. Ielas būvniecībai paredzēti vienpadsmit mēneši.

Foto un teksts: Lāsma Zute/LR