LPRAP lemj par Latgales SEZ darbības plānu 2019.gadam

2018. gada 19. decembrī Preiļos notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sēde, kurā tika diskutēts par Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) 2018.gada darbības rezultātiem un plāniem 2019. gadam.

Līdz 2018.gada 12. decembrim par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 14 līgumi 3,7 milj EUR ieguldījumu apmērā, Latgales SEZ iekļaujot 63,2972 ha platības un līdz 2022.gadam izveidojot 118 jaunas darbavietas.

Tikšanās laikā ar jaunievēlētas Saeimas Latgales vēlēšanu apgabala deputātiem, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem 2018. gada 11. decembrī Latgales pārstāvniecībā Rīgā LPRAP priekšsēdētājs Gunārs Upenieks arī aicināja deputātus nākotnē mainīt normatīvo regulējumu, lai Latgales SEZ nodokļu atvieglojumi par izmaksām darbaspēka atalgojumā jaunajām darba vietām  būtu uzņēmējiem vēl pievilcīgāki.