LPR piedalās Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas kopsēdē

Trešdien, 2018. gada 3.oktobrī, Rīgā notika Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas kopsēde, ko vadītaja Laimdota Straujuma un Ritvars Jansons.

Sanāksmē tika diskutēts par Latgales reģiona izaugsmi: tika runāts par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2018. – 2021. gadam, par ko ziņoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji Jānis Eglīts un Raivis Bremšmits. Par latgaliešu valodas attīstību, jauno mācību saturu un Latgali ziņoja Marika Zeimule, Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Latgales plānošanas reģionu pārstāvēja LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs un LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne.