LPR piedalās Latgales brīvprātīgo godināšanas pasākumā “Brīvs un prātīgs!” Daugavpilī

5. decembrī Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika brīvprātīgo godināšanas pasākums “Brīvs un prātīgs!”, kura laikā tiks apbalvoti visaktīvākie un labākie brīvprātīgā darba veicēji.

Godināšanas pasākuma laikā tika apbalvoti Latgales mēroga brīvprātīgie, Daugavpils sabiedrisko organizāciju brīvprātīgie, kā arī Jaunatnes nodaļas un pašvaldības brīvprātīgie, kuri 2018.gada laikā piedalījās pasākumos un veica brīvprātīgo darbu.

Brīvprātīgos ieradās apsveikt atbalstītāji, viņu ģimenes un draugi, kā arī Daugavpilī svarīgi un atpazīstami cilvēki. Goda rakstus pasniedza Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka, Daugavpils Sporta Pārvaldes vadītājs Juris Stivriņš, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante Santa Čeirāne un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga.

Ar mākslinieciskiem priekšnesumiem pasākuma viesus priecēja Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On” (vad. Aiga Krute), Latviešu kultūras centra deju ansamblis“Laismeņa” (vad. Diāna Soldāne) un muzikālā jauniešu grupa “Maffiz”.

2018.gada laikā Jaunatnes nodaļā uz doto brīdi ir reģistrēti 199 brīvprātīgie.

Paldies visiem brīvprātīgajiem par paveikto darbu!

 Informāciju sagatavoja: Jaunatnes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste