LPR piedalās DI komunikācijas vadības grupas sēdē

Lai pārrunātu aktuālos Deinstitucionalizācijas (DI) komunikācijas organizācijas jautājumus, Labklājības ministrija 19.decembrī rīkoja DI komunikācijas vadības grupas sēdi, kurā Latgales plānošanas reģionu pārstāvēja DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis.

Pēc Vadības grupas vadītāja, LM valsts sekretāra I.Allika sēdes atklāšans uzrunas, sanāksmes dalībniekus SIA “TBWA” pārstāvji informēja par Deinstitucionalizācijas sociālās kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” rezultātiem.

Klātesošie ar lielu interesi uzklausīja arī SIA “Latvijas Fakti” pārstāves prezentāciju par uzņēmuma veiktās sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību un izpratni par deinstitucionalizācijas procesiem rezultātiem, ar kuriem 2019.gada sākumā varēs iepazīties visi Latvijas iedzīvotāji.

Sanāksmes noslēgumā LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā eksperte deinstitucionalizācijas jautājumos Līva Laizāne informēja par Grozījumiem vienotajā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plānā, ko klātesošie pēc īsām diskusijām vienbalsīgi apstiprināja.

Oskars Zuģickis, DI projekta sabiedriko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv