LPR birojā diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai

Šī gada 23. februārī Latgales plānošanas reģiona Daugavpils biroja telpās notika divas tikšanās, kurās Latgales DI projekta vadības grupas pārstāves Ināra Krūtkrāmele un Sarmīte Teivāne tikās ar Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada Sociālo dienestu vadītājām u.c. pašvaldību speciālistiem, lai kopā ar SIA “Dynamic University” un tās pārstāvi Viesturu Kleinbergu diskutētu par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam un reorganizācijas plānu bērnu sociālās aprūpes centriem (BSAC) izstrādes gaitu: DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstībai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.