Līvānu domē informēja par Latgales SEZ

Š.g. 2.februārī Līvānos notika tikšanās, kur Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs tikās ar Līvānu novada domes deputātiem, lai sniegtu informāciju par Latgales SEZ piedāvātajām priekšrocībām un Līvānu novada uzņēmēju iespējām.

Šobrīd Latgales SEZ statuss jau ticis piešķirts diviem Līvānu novada uzņēmējiem, kā arī ar diviem uzņēmējiem šobrīd notiek aktīvs sagatavošanas darbs dokumentācijas sagatavošanā un konsultēšanā.

Plašāka informācija par Latgales SEZ atrodama Latgales plānošanas reģiona internet vietnē: www.lpr.gov.lv, tel. 26511047.