Līvānos notikusi LTRK Latgales reģionālās padomes sēde

Šī gada 1. augustā Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģionālās padomes sēde, kurā piedalījās LTRK, Latgales uzņēmējdarbības centra, LIAA Daugavpils biznesa inkubatora, Līvānu novada domes un Latgales reģiona (tai skaitā arī Līvānu novada) uzņēmumu pārstāvji.

Sanāksmes sākumā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne pastāstīja par Līvānu novada pašvaldības pieredzi sadarbībā ar uzņēmējiem un veiktajiem pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanā Līvānu novadā.

Kā uzsvēra Latgales reģionālās padomes priekšsēdētāja Inga Zemdega-Grāpe, Līvānu novada pašvaldībai ir veiksmīga sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem. Viņa arī informēja klātesošos par LTRK Latgales reģionālās padomes darbības mērķiem, kuri ir: vienkāršot IIN aprēķināšanas kārtību, paaugstināt neapliekamo minimumu un atcelt progresivitāti, izstrādāt ilgtermiņa nodokļu politikas stratēģiju, kas virzīta uz lielāku uzņēmumu ienesību un ražību, uzlabot iedzīvotāju zināšanas par augstajiem nodokļiem un kritiski zemo privātajā sektorā strādājošo īpatsvaru, kā arī paaugstināt privātsektorā strādājošo skaitu, veicināt sadarbību ar pašvaldībām u.c.

Latgales reģionālās padomes priekšsēdētāja Inga Zemdega-Grāpe uzrunā klātesošos

LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice pastāstīja par ikgadējo LTRK rīkoto pasākumu “Uzņēmēju dienas Latgalē”, kas šogad notiks 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē. Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem vairākus tūkstošus apmeklētāju. Dalībniekiem tiek piedāvāta arī iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek sagaidītas no darbiniekiem. Arī Līvānu novada pašvaldība ik gadus atbalsta Līvānu novada uzņēmumu dalību izstādē.

“Uzņēmēju dienu Latgalē” ietvaros tiks rīkots gan biznesa forums, kurā uzņēmēji, eksperti, valsts un pašvaldību amatpersonas diskutēs par tādiem uzņēmējiem aktuālajiem jautājumiem kā darbaspēka trūkuma problēmas Latgales reģionā, veicamajiem ilgtermiņa risinājumiem izglītības jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu daudzumu, darbaspēku nodokļi un pašvaldību ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstīšanā to pārraudzībā esošajās teritorijās. Vairāk par “Uzņēmēju dienām Latgalē” lasiet: chamber.lv

Sanāksmē piedalījās arī mācību centru “Eva-93” un “BUTS” pārstāves Eva Šilina un Astrīda Klauža, kuras informēja par uzņēmumiem sniegtajām darbinieku apmācību iespējām. 

Sanāksmes mērķis bija pulcināt reģiona uzņēmējus, informēt par LTRK darbību un veicināt savstarpējo sadarbību.