Līvāniešus aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam “Gada balva sportā”

Līvānu novada pašvaldība aicina līdz šī gada 14. decembrim pieteikt kandidātus apbalvojumam “Gada balva sportā” nominācijās: “Gada cilvēks sportā” un “Labākā sporta komanda”.

Kandidātus apbalvojumam Gada balva sportā var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

Izvirzot kandidātu nominācijā Gada cilvēks sportā, nepieciešams norādīt:

1. kandidāta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,

2. kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju,

3. kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.

Izvirzot kandidātu nominācijā Labākā sporta komanda, nepieciešams norādīt:

1. komandas nosaukumu un tā vadītāju,

2. komandas aktivitātes novadā, valstī starptautiskā līmenī,

3. sasniegumus un rezultātus.

Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam Gada balva sportā notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada domes kancelejā Rīgas ielā 77, Līvānos.

 

Saskaņā ar Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” uzvarētājs nominācijā Gada notikums sportā aizvadītajā gadā tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā elektroniski Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, nobalsot varēs no šī gada 3. līdz 17. decembrim.