Līksnā notiks koncerts baznīcas jumta remonta atbalstam

Daugavpils novada Līksnā, Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā  svētdien, 2.septembrī plkst.10.30 notiks koncerts, lai aicinātu ikvienu labas gribas cilvēku atbalstīt ar ziedojumiem dievnama jumta remontu. Koncerts būs arī kā pateicība par jau saņemto atbalstu gan no privātiem ziedotājiem, gan Daugavpils novada pašvaldības, gan Sakrālā mantojuma programmas.

Pasākumā uzstāsies ērģelniece un komponiste Renāte Stivriņa, Diāna Laizāne (soprāns), Andris Salenieks (alta saksofons) un Līksnas draudzes koris “Deo Gratias” (vadītāja Iveta Skrinda). Īpaši veidotā programmā izskanēs gan latviešu, gan pasaulslavenu komponistu skaņdarbi.

Šī gada 23.augustā Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt no Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei 20 000 eiro kā pašvaldības līdzfinansējumu Sakrālā mantojuma programmas ietvaros (no kuras tika piešķirti 100 000 EUR) īstenotā būvprojekta 1. kārtas – centrālās jumta daļas nomaiņa – realizēšanai.

Līksnas katoļu baznīca, kuras majestātiskie torņi jau pa gabalu ir redzami katram, kurš mēro ceļu pa Daugavpils – Rīgas šoseju, celta neogotikas stilā laikā no 1909. līdz 1913.gadam. Toreiz celšanas darbiem baznīcai līdzekļus deva draudzes locekļi un muižnieks. Pirmajā pasaules karā baznīca cieta artilērijas apšaudē. Pēc kara divdesmitajos gados baznīcu salaboja. Laikam ritot izrādījās, ka ķieģeļi baznīcas mūriem ir bijuši zemas kvalitātes. Prāvesta J.Kalniša laikā no 1939.gada tika nomainīti vismaz 60 000 ķieģeļu. Savukārt pēdējā laikā laika zoba radītie caurumi ir stipri boja jumta nesošās konstrukcijas, kā to atzinuši būvinženieri.

Pirms pieciem gadiem tika izveidota Līksnas Romas katoļu draudzes biedrība, kuras pārstāvji iniciēja darbu, lai atjaunotu Līksnas baznīcas jumtu. Draudze jumta remontam ziedojumos ir savākusi 20 000 eiro, līdz ar ko jumta renovācijai nepieciešami vēl 50 000 eiro. Draudze jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi veic darbības, kas ļautu veikt jumta nomaiņu.

Draudze turpina ziedojumu vākšanu un lūdz labas gribas cilvēku palīdzību.

 

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

Reģ. Nr. 90000595486

SEB banka kods UNLALV2X

Konta Nr.LV31UNLA0050005135570

ar norādi “Ziedojumi baznīcas jumta remontam”

 Plašāka informācija