Līdz 30. jūnijam Līvānu novada uzņēmēji var iesniegt projektu pieteikumus konkursam „Līvānu novads VAR!”

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novadā, šogad Līvānu novada dome uzsākusi jaunu iniciatīvu – no 7. maija līdz 30. jūnijam Līvānu novada uzņēmējiem būs iespēja iesniegt projektu pieteikumus konkursam „Līvānu novads VAR!” un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 2000 eiro apmērā biznesam nepieciešamoiekārtu, aprīkojuma un inventāra iegādei.

Konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību  un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanos Līvānu novadā.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs konkursa kārtībā. Šim mērķim pašvaldības budžetā šogad atvēlēti 5000 eiro, bet turpmākajos gados šo summu plānots palielināt. Uzņēmumi var pieteikties finansiālam atbalstam un saņemt līdz 2000 eiro.

Pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam var komercsabiedrības, kas atbilst mazo un vidējo komercsabiedrību kategorijas nosacījumiem un ir reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Līvānu novadā un faktisko darbību veic Līvānu novada teritorijā, kā arī saimnieciskās darbības veicēji, kurai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā ar adresi Līvānu novada teritorijā.

Konkursu rīko Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada domi.

Konkursa pieteikumu iesniegšana personīgi Līvānu novada domes kancelejā (210. kab.) vai sūtot pa pastu Līvānu novada domei ( Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316) līdz 30.06.2018.

Pieteikumus iesniedz slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda pieteicēju, projekta nosaukumu, norādi „Līvānu novads VAR 2018” un “neatvērt līdz konkursa  pieteikuma termiņa beigām”.

Konkursa komisija izvērtēs projekta pieteikumus divu nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa, rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.livani.lv.

Kontaktpersona: Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska mob.29324115, e-pasts: inese.stahovska@livani.lv.

KONKURSA NOLIKUMS un VEIDLAPAS