Līdz 15.oktobrim aicina pieteikt kandidātus Daugavpils novada apbalvojumam

Līdz š.g. 15. oktobrim ieskaitot aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cilvēks”.

Tiesības pieteikt kandidātus ir Daugavpils novada domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām.

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes Apbalvošanas komisijai, iesniedzot papīra veidā Daugavpils novada domes personāla daļā (28.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils) un elektroniski uz epastu – jolita.zubcova@dnd.lv. Uzziņām – t.65476834

Pilna informācija par pretendentu pieteikšanas kārtību atrodama nolikumā par Daugavpils novada domes apbalvojumiem.

Nolikums pieejams šeit un pagastu pārvaldēs.