Latvijas vēstniecībā Dublinā notika Latvijas valsts iestāžu pārstāvju tikšanās ar vēstnieku Jāni Sīli

10.11.2018. Latvijas vēstniecībā Dublinā notika informatīvā sesija par remigracijas iespējām un iniciatīvām Latvijā. Pasākumā piedalījās VARAM, IZM, LIAA, NVA un Your Move pārstāvji. Uz tikšanos bija ieradušies arī plānošanas reģioni, tostarp arī LPR remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska. Speciālisti pārrunāja sadarbības iespējas remigrācijas jomā.

Liela nozīme remigrācijas veicināšanā ir sadarbībai ar Latvijas Republikas vēstniecībām un diasporas organizācijām. LR vēstniecības izprot atbalsta nepieciešamību remigrantiem, ir gatavas sadarboties un palīdzēt tautiešiem sniegt informatīvo atbalstu remigrācijas jomā.

Pasākuma sākumā vēstnieks Jānis Sīlis klātesošajiem sniedza informāciju par 2018.gadā paveikto darbu, jaunajām vēstniecības telpām, darbības virzieniem un galvenajiem uzdevumiem. Otrajā tikšanās daļā notika remigrācijas jautājumiem veltīta sesija, kuras gaitā tika pārrunātas iespējas tautiešiem atgriezties Latvijā. Diskusijas notika par atgriešanās šķēršļiem, iemesliem un piedāvāto pakalpojumu klāstu pašvaldībās un uzņēmējdarbības jomā.

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone stāstīja par darba tirgu Latvijā, EURES (Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls) konsultantu sniegto atbalstu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Varis Putniņš  prezentēja pilotprojektu “Reģionālie remigrācijas koordinatori”. Tika pārrunāti galvenie projekta rezultāti un  pieeja, diskutēts par izrietošajiem secinājumiem.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras  vecākā projektu vadītāja Arta Krūze klātesošajiem stāstīja par pakalpojumiem biznesa uzsācējiem, eksportējošiem uzņēmumiem, investīciju piesaistes un tūrisma uz Latviju veicināšanas iespējām. Daudzi remigranti ir izlolojuši savu biznesa ideju ārzemēs un atgriežoties Latvijā vēlas to īstenot.

Your Move pārstāvis  Jānis Kreilis klāstīja par sniegto atbalstu darba devējiem un ārvalstīs dzīvojošajiem darba meklētājiem. Kā norādīja Jānis Kreilis, darba iespējas Latvijā ir, pie tam par pienācīgu atalgojumu.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija sniedza informāciju par latviešu valodas apguves iespējām remigrantu atvasēm atgriežoties dzimtenē. Šis ir aktuāls temats, jo daudzi bērni dzīvojot ārzemēs latviešu valdou nezin.

Ar vēstniecības darbiniekiem tika pārrunātas sadarbības iespējas. Klātesošajiem tika veidota lielāka izpratne par vēstniecības ikdienas darbu ar remigrantiem, tika pārrunāti dažādi problēmjautājumi.