Latvijas un Lietuvas remigrācijas speciālisti dalījās darba pieredzē

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska un Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāja Olga Tolmačova remigrācijas jautājumos devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Utenas apriņķi Lietuvā.

Tikšanās ar Utenas apriņķa speciālistiem nodarbinātības un remigrācijas jomā notika mūsdienīgā sociālās aprūpes centrā, kuru vada Jolita Gečiene. Direktore sniedza informāciju ne tikai par centra darbību, bet arī par iemītnieku darba iespējām sadarbībā ar Utenas teritoriālo nodarbinātības dienestu. Sarunas dalībnieki diskutēja par jauniešu remigrācijas veicināšanas un nodarbinātības iespējām pašvaldībās.

A.Leščinska Lietuvas kolēģiem sniedza informāciju par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenoto pilotprojektu “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” Latvijā, par sasniegtajiem rezultātiem, sadarbības izveidi ar valsts, pašvaldību un privātā sektora pārstāvjiem, tāpat tika apspriestas idejas remigrācijai veicināšanai abās valstīs.

Lietuvā remigrācijas projektu īsteno Pašvaldību asociācija. Šobrīd tajā piedalās Utenas un Tauraģes apriņķi, kopumā aptverot 17 pilsētas. Kopš šī gada marta Utenā darbojas Sociālo lietu un veselības departamenta speciālists, atgriešanās koordinators Paulius Čyvas, kurš pastāstīja, ka Utenā tiek īstenots atgriešanās veicināšanas projekts “Globali Utena”.

Aktuālā informācija par apriņķī pieejamajiem pakalpojumiem, tūrismu, nodarbinātību, uzņēmējdarbības iespējām un investēšanu dzimtajā pusē lietuviešu remigrantiem tiek izvietota mājas lapā www.globali.utena.lt. Pie tam remigrācijas projekta ietvaros Utena piedāvā saviem novadniekiem kļūt par vēstniekiem mītnes zemē, šobrīd šos pienākumus pilda jau septiņas ievērojamas personas ASV, Lielbritānijā, Vācijā un Dānijā.

Kopš šī gada Utenā tiek īstenots projekts jauno ģimeņu atbalstam. Pašvaldība subsidē līdz 9 000 EUR mājokļa iegādei vai arī daļēji sedz īres maksu, piešķirot 20 EUR katram ģimenes loceklim. Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai apriņķī 4 reizes gadā tiek rīkots startup konkurss, vienai idejai piešķirot līdz 7 000 EUR.

Tiek rīkotas arī dažāda veida zibakcijas. Utenas pilsētas svētku laikā iedzīvotāji iemūžināja fotogrāfijas ar aicinājumu atgriezties dzimtenē. Ar vietējo bērnu zīmējumiem tika izveidotas atklātnītes, kas tika sūtītas uz ārzemēm ar sveicieniem no dzimtenes. Lietuvas dziesmu svētku laikā Utenā ieradās tautieši, lai diskutētu par apriņķa attīstības iespējām.

Šī gada oktobrī Tauraģē notiks “Biznesa līderu forums”, savukārt 2019.gada vasarā tiks rīkota “Pasaules Utenas iedzīvotāju tikšanās”. Aktīvi tiek plānotas vasaras nometnes un izglītības iespējas Lietuvas diasporas bērniem.

Lietuvas iedzīvotāji dodoties prom uz ārzemēm izdeklarējas no dzimtās pašvaldības, jo valstī ir ieviesta obligātā veselības apdrošināšana, par kuru jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc kaimiņvalsts speciālisti norāda, ka statistikas dati ir precīzi. Šobrīd Lietuvā atgriezušos un aizbraukušo  iedzīvotāju skaits ir gandrīz vienāds: 19,200 remigrējuši, 20,000 emigrējuši.

Vizītes otrajā daļā Latvijas pārstāvjiem tika nodrošinātas ekskursijas pie Anīkšču populārākajiem jauniešu darba devējiem, piemēram AS “Adovis”, ko daudzi Latvijas iedzīvotāji pazīst kā labirintu parku. Anīkšču mākslas inkubatorā bija iespēja apskatīt un iepazīties ar Lietuvas jaunajiem uzņēmējiem.