Latvijai ir potenciāls sasniegt AER mērķus 2030. gadam, taču klimata mērķu sasniegšanai jāmazina emisiju apjoms

Šā gada 14. maijā Ziemeļu Enerģētikas pētniecības institūts sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizēja semināru ziņojuma “Baltijas enerģētikas tehnoloģiju scenāriji 2018” (“Baltic Energy Technology Scenarios 2018” – BENTE) rezultātu prezentēšanai. BENTE ir Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūta īstenots sadarbības projekts ar Baltijas valstu pētniecības institūtiem, Somijas Tehniskās izpētes centru un Dānijas enerģētikas konsultantu kompāniju “Ea Energy Analysis”.

Projekta laikā modelētas un analizētas paredzamās pārmaiņas Baltijas valstu energosistēmās, lai Baltijas valstis sasniegtu savus klimata un enerģētikas mērķus 2030. gadā un kā nodrošināt globālās sasilšanas līmeni zem 2°C robežām. Ziņojumā kopumā aplūkoti un salīdzināti trīs scenāriji:

1) 2°C scenārijs – globālā sasilšana ir ierobežota līdz 2°C robežai, siltumnīcefektu izraisošo gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājums ES – 80%;

2) 4°C scenārijs – globālā sasilšana ir ierobežota līdz 4°C robežai;

3) Baltijas politiku scenārijs – 4°C scenārijs ar papildu SEG un atjaunojamās enerģijas mērķiem.

Ziņojumā secināts, ka Baltijas valstīm ir labs no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas potenciāls, kā arī pietiekami vietējie resursi, lai sasniegtu valstīm noteiktos atjaunojamās enerģijas mērķus.

Vienlaikus modelēšanas rezultāti rāda, ka Baltijas valstis joprojām atpaliek no emisiju tirdzniecības sistēmā neiekļauto nozaru (turpmāk – ne-ETS) 2030. gada mērķiem 4°C scenārijā. Šī scenārija gadījumā Latvijai atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, kas ir tuvu 2030. gada ne-ETS mērķa sasniegšanai, būs nepieciešams nodrošināt emisiju samazināšanu ne-ETS sektorā par vairāk nekā 10%.

Izmaksu efektīvākie pasākumi emisiju samazināšanai ne-ETS sektorā ir naftas produktu patēriņa samazināšana transporta, ēku un rūpnieciskajā sektorā, ko neaptver ETS sektors, kā arī fosilo degvielu izmatošanas samazināšana mazajās centralizētās siltumapgādes sistēmās. Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, Baltijas valstīm būs nepieciešamas ieviest politikas, kas stimulētu no vietējiem atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas ražošanu.

Ar pētījuma ziņojumu iespējams iepazīties Ziemeļu Ministru padomes publikāciju platformā.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa, prese@em.gov.lv