Latgales žurnāls “A12” ar jaunām rubrikām pētīs pierobežu un ciemu stāstus

Šī gada augustā līdz ar 37. numura iznākšanu sešu gadu pastāvēšanas svētkus svin žurnāls par Latgali “A12”. Septīto darbības gadu žurnāls uzsāk ar divu jaunu rubriku pieteikšanu – stāstu sērijā “Cilvēks un ciems” tiks pētīti gan plaukstošie, gan izmirstošie Latgales ciemi, bet “Robežlīnijas” vedīs uz Igaunijas un Somijas nomalēm Krievijas pierobežā, lai meklētu iespējas un vilktu paralēles ar Latgales situāciju.

Žurnāls “A12” radies 2012. gadā Rēzeknē, un tas vēsta par cilvēku ceļiem un notikumiem lielākoties Latgalē – ap šoseju A12 no Jēkabpils līdz Latvijas Austrumu robežai. Žurnāls iznāk 6 reizes gadā, 2018. gada augustā svinot jau 37. numura izdošanu. Katrā žurnāla numurā lasītāji tiek vesti gan uz dažādām Latgales vietām, gan aicināti intervijās iepazīt latgaliešus un ar Latgali saistītus cilvēkus, tāpat bieži vien caur latgaliešu acīm tiek iepazītas arī citas valstis. Žurnālā atrodama informācija par Latgales mākslas telpās notiekošajām izstādēm, vēstīts par jaunākajiem izdevumiem un mūzikas ierakstiem latgaliski. Žurnāla stāstos tiek izceltas Latgales vērtības, rosinot runāt par pozitīvajām pārmaiņām. Jaunākā žurnāla “A12” numura stāsti aizvijas uz Krāslavas novada Indru un tur šovasar atklāto Laimes muzeju, Pušas ezera krastā atdzimstošo Babru muižu, Rēzekne–Daugavpils šosejas malā iepazītajām logu mežģīnēm, Lūznavas pagasta Zosnas leģendām, kā arī Viļānu novada Sokolku pagastu ar tā iztukšošanās likteni. Tāpat jaunākā žurnāla lapaspusēs var satikt izcilā lidotāja Jāzepa Baško mazdēlu Jāzepu Baško Trešo, Balvu uzņēmējus Lailu un Ivaru Saides, trīs Krāslavas novada pagastu pārvaldnieci Ēriku Gabrusāni, diriģenti Rotu Salmiņu un Stirnienes ērģelnieci un kultūras dzīves dvēseli Ievu Zepu.

Paplašinot žurnāla rubrikas, turpmākajos četros “A12” numuros tiks piedāvāts iepazīt Latgales ciemu stāstus un dzīvi Krievijas pierobežā citās valstīs. Rubrikā “Robežlīnijas” tiks analizēta situācija un meklēti risinājumi uz Igaunijas un Somijas piemēra Krievijas pierobežā – kā aktivizēt sociālekonomiku un piesaistīt cilvēkus, vienlaicīgi saglabājot īpašu kultūrtelpu valstu nomalēs, bet rubrikā “Cilvēks un ciems” iepazīstināts gan ar Latgales ciemiem, kuri attīstās, gan ar tieši pretējiem – izmirstošiem – piemēriem. Jaunās rubrikas žurnāla lapaspusēs top Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” apakšprogrammā “Atbalsts sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā”. Žurnālam “A12” ar jauno rakstu sēriju ir vēlme virzīt pozitīvas pārmaiņas politikas veidošanā attiecībā uz nomaļu apdzīvotību Latgalē, uzņēmējdarbības iespējām un cilvēku izpratni, atbalstu tiem, kuri dzīvo tur un bieži vien ir kultūras, izpausmju ziņā atšķirīgāki – valoda, dzīves redzējums, sabiedriskā iesaiste un aktivitāte.

Žurnālu “A12” iespējams gan abonēt, gan iegādāties preses tirdzniecības vietās. Žurnāla cena – 2,50 €. Jaunākā numura abonementi līdz ar žurnālu pirmo reizi saņēma speciālo pielikumu – tas veltīts Rēzeknes novadam un novada skaistākajām vietām. “A12” ir vienīgais Latgalei veltītais, regulāri izdotais žurnāls Latvijā. Plašāk par žurnālu “A12”: a12.lv un www.facebook.com/A12lv/.

Saziņai:Ināra Groce, Žurnāla “A12” galvenā redaktore; 29299709, zurnals@a12.lv; http://a12.lv