Latgales uzņēmējdarbības centrs tiekas ar Daugavpils novada uzņēmēju padomi

Šī gada 4.oktobrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) tika uzaicināts ņemt dalību Daugavpils novada uzņēmēju padomes sēdē Sventes pagasta viesu mājā Rudzupuķes. Sēdes laikā Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins klātesošos uzņēmējus informēja par aktualitātēm uzņēmējdarbības atbalsta jomā, Latgales plānošanas reģiona darbu, kā arī pieejamo atbalstu tieši no LUC puses.

Kopš LUC izveides, centra darbība tiek vērsta uz reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, esošo uzņēmumu konkurētspējas celšanu, kā arī darbībām, kas motivē, iedrošina uzsākt saimniecisko darbību.

Jāatzīmē, ka katru gadu sniedzamo pakalpojumu saturs un apjoms mainās, atbilstoši uzņēmējdarbības vides izmaiņām, ekonomikas tendencēm valstī, reģionā.

“Šī gada darba plānā kā vienu no prioritātēm esam izvirzījuši sadarbību ar Latgales reģiona uzņēmējus apvienojušām organizācijām. Mums ir svarīgi uzturēt ciešu saikni ar uzņēmējiem, diskutēt par problēmjautājumiem saimnieciskās darbības attīstībā un meklēt risinājumus valsts mērogā.”, uzsver LUC vadītājs Andris Kucins.

Biedrības pamatmērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils novadā, uzlabot uzņēmējdarbības vidi reģionā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, kā arī vietējiem uzņēmējiem savā starpā. Sēdē dalību ņēma arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, finanšu institūcijas ALTUM, Daugavpils novada komercdarbības speciālists J. Krukovskis.