Latgales skolu reitings 2018

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Ata Kronvalda fonds, veidojot novērtējumu, ņēma vērā mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, skolēnu zinātniskās konferences. Novērtējums tika veidots, balstoties uz informāciju Valsts Izglītības un satura centra (VISC) mājas lapā par mācību priekšmetu valsts, atklātajam olimpiādēm un skolēnu zinātnisko darbu konferenci – lēmumu protokoliem par skolēnu apbavošanu.

Latvijas skolu reitings 2016./2017. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

Rezultāti
Olimpiāžu rezultāti 2017./2018.mācību gadā
Latvijas 42. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
Latgales skolas Latvijas lielo (81) skolu reitingā:
vieta             Skolas nosaukums                                                           balles
2Daugavpils Krievu vidusskola – licejs51,91
5Daugavpils Valsts ģimnāzija38,06
11Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija31,93
16Krāslavas Valsts ģimnāzija17,94
33Līvānu 1. vidusskola9,81
34Daugavpils 3. vidusskola9,72
43Daugavpils 13. vidusskola8,21
48Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija6,35
56Balvu Valsts ģimnāzija4,55
57Daugavpils 12. vidusskola4,4
77Ludzas pilsētas ģimnāzija0,59
vieta             Skolas nosaukums                                                             balles
4.Daugavpils Saskaņas pamatskola27,86
6.Dagdas vidusskola24,29
7.Ezernieku vidusskola24,29
9.Mežciema pamatskola22,63
10.Rēzeknes 5. vidusskola21,28
11.J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija20
12.Nautrēnu vidusskola18,33
15.Rudzātu vidusskola16,5
17.Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija15,21
21.Krāslavas Varavīksnes vidusskola14,57
25.Rekavas vidusskola13
30.Maltas vidusskola10
49.Dricānu vidusskola7,5
61.Daugavpils 15. vidusskola6,25
73.Riebiņu vidusskola5,88
77.Viļakas Valsts ģimnāzija5,71
78.Rugāju novada vidusskola5,71
79.Kārsavas vidusskola5,71
81.Daugavpils Centra vidusskola5,33
83.Baltinavas vidusskola5
86.Daugavpils Vienības pamatskola5
88.Ludzas 2. vidusskola4
94.Ciblas vidusskola4
100.Eglaines pamatskola4
102.Daugavpils 11. pamatskola3,75
105.Līvānu 2. vidusskola3,33
108.Ilūkstes 1. vidusskola3
109.Krāslavas pamatskola3
111.Špoģu vidusskola2,53
112.Rēzeknes Katoļu vidusskola2,5
113.Daugavpils 9. vidusskola2
119.Kalupes pamatskola2
123.Preiļi 1. pamatskola2
130.Gaigalavas pamatskola1
133.Viļānu novada Dekšāru pamatskola1
135.Rēzeknes sākumskola1