Latgales SEZ pieaug uzņēmumu skaits

Piektdien, 2018.gada 2.februārī, Līvānos notika Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas sēde.

Kā būtiskākais no izskatāmajiem jautājumiem bija  Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršana kārtējam uzņēmumam. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju un uzņēmuma biznesa plānu, tika pieņemts lēmums piešķirt Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu SIA “EKO NAMS”. 

SIA “EKO NAMS” galvenais darbības pamatvirziens ir koka guļbūvju karkasu ražošana. Darbojoties Latgales SEZ, uzņēmums nākotnē plāno ne tikai paaugstināt saražotās produkcijas apjomu un tās kvalitāti, bet arī uzlabot  pašu ražošanas vidi.”

Kā uzsver Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis: “Latgales SEZ darbības laikā šis ir septītais uzņēmums un astotais ieguldījumu projekts (viens no uzņēmumiem īstenojis divus projektus). Pateicoties Latgales SEZ pārvaldes darbam un nodokļu atlaidēm, papildus Latgales tautsaimniecības attīstībā ir investēts vairāk kā milijons eiro, kā arī, kas reģiona iedzīvotājiem ir vitāli svarīgi, izveidotas 36 jaunas darbavietas.”

“Līdz šim Latgales SEZ pārvalde uzņēmēju vidū veikusi lielu informatīvo kampaņu, kuras pienesumu izjūtam aizvien vairāk. Skaidrojot, iedrošinot un palīdzot, jūtam aizvien lielāku ieinteresētību ne tikai no vietējiem Latgales un Latvijas, bet arī no ārvalstu uzņēmējiem, kuru interese manāmi augusi un ar kuriem šī gada sākumā notikušas arī pirmās tikšanās,” informē Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs. “Gads vēl tikai sācies, taču mēs esam saņēmuši un izskatām jaunus trīs uzņēmumu pieteikumus”, turpina pārvaldes pārstāvis. Tāpat notika LPR SEZ pārstāvju tikšanās ar Līvānu novada domes deputātiem, lai pārrunātu Latgales SEZ sniegtās priekšrocības un attīstības virzienus, kā arī tikšanās ar potenciālo investoru uzņēmumu, kurš plāno izmantot Latgales SEZ sniegtās priekšrocības.

Latgales SEZ iekļautās teritorijas šobrīd sastāda 51.54 ha.

Uzņēmumiem, kuri darbosies Latgales SEZ teritorijās, ir iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%).

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju  var saņemt sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv , tālr.: 26511047.

Latgales SEZ darbību uzsākusi lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.