Latgales SEZ statusu saņem viens no pasaules lielākajiem optiskās šķiedras ražotājiem

Otrdien, 4. decembrī Daugavpilī notika kārtēja Latgales specialās ekonomiskās zonas (SEZ) Uzraudzības komisijas sēde, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija jauna investīciju projekta izskatīšana un lēmuma pieņemšana par Latgales SEZ iekļaujamo teritoriju, kas atrodas Līvānu novadā.

Izvērtējot Latgales SEZ pārvaldē saņemto SIA “Light Guide Optics International” dokumentāciju un uzņēmuma biznesa plānu, un uzklausot uzņēmuma vadības prezentāciju, tika pieņemts lēmums iekļaut Latgales SEZ Līvanu novada teritoriju ar kopējo platību 6.47 ha.

Lai komisijas locekļus detalizētāk iepazīstinātu ar uzņēmuma darbību, tā vadītāji savā prezentācijā izklāstīja tā vēsturi, darbības virzienus, specifiku un sasniegumus. Īstenojot savu komercdarbību, uzņēmums savas pastāvēšanas 14 gados ir kļuvis viens no pasaules TOP5 ražošanas uzņēmumiem optisko šķiedru nozarē un pasaules lielākais medicīnisko produktu ražotājs uroloģijas tehnoloģiju nozarē. Lai sekotu mūsdienu tendencēm un pieprasījumam, uzņēmums nemitīgi paplašinās un attīstās. Kopš 2013.gada uzņēmumā darbojoties pētniecības departamentam ir izstrādāti jauni produkti un ražošanas tehnoloģijas, tāpat iegādātas pasaulē modernākās nozares tehnoloģijas un celta darbinieku kvalifikācija. Apzinoties pasaules tirgus straujo attīstību, lai saglabātu savu nišu un lomu tajā, uzņēmums izveidojis savus meitas uzņēmumus Vācijā, Baltkrievijā un ASV, kur katrs no tiem darbojas uz savām tirgus zonām.

Sēdes klātesošos īpaši uzrunāja SIA “Light Guide Optics International” īpašnieka Daumanta Pfafroda pieredze un informācija par uzņēmuma darbības dinamikas attīstību un ekonomiskajiem rādītājiem. 99,5% no saražotās produkcijas uzņēmums eksportē uz ASV, Vāciju, Austriju, Itāliju, Singapūru u.c. valstīm, 2017.gadā SIA “Light Guide Optics International” saņēma Latvijas izcilības balvu. Uzņēmums Līvānos nodarbina 137 darbiniekus, tiem maksājot teju 3 reizes lielāku darba samaksu kāda ir Latgalē vidēji. Kā uzsvēra Uzraudzības komisijas loceklis un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods: “Uzņēmums ir aktīvs dažadu pilsonisko aktivitāšu atbalstītājs. Sadarbībā ar domi tiek īstenota jauniešu stipendiju programma. Līvānos esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem tiek nodrošinātas studiju iespējas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Uzņēmums ar aktīvs nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” atbalstītājs”.” Šo un citu radītāju dēļ, uzņēmums 2017.gadā saņēma Latgales plānošanas reģiona balvu kā sociāli atbildīgākais uzņēmums Latgalē.

Sanāksmes turpinājumā izskatīja un atbalstīja arī Latgales SEZ kapitālsabiedrības SIA “Eko Nams” ieguldījumu projektu, kuru uzņēmums plāno realizet laika posmā no 2018.gada 15.decembra līdz 2019.gada 1.aprīlim.

Līdz 2018.gada 4. decembrim par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 14 līgumi 3,7 milj EUR ieguldījumu apmērā, Latgales SEZ iekļauti 63.2972 ha platības un līdz 2022.gadam plānots izveidot 118 jaunas darbavietas.

Uzņēmumiem, kuri darbosies Latgales SEZ teritorijās, ir iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%).

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju  var saņemt sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv , tālr.: 26511047.

Latgales SEZ darbību uzsākusi lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.

Pasākuma fotogalerija: