Latgales reģiona uzņēmumu tirdzniecības misija Baltkrievijā

Latgales plānošnas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicina Latgales reģiona uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Baltkrievijā, Vitebskā, kas norisināsies 2018.gada 29.-30.novembrī pasākuma “Latvijas novadu dienas Vitebskā”ietvaros .

Tirdzniecības misijas mērķis ir veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

 

28.11.2018 – ierašanās Vitebskā, Baltkrievijā, iekārtošanās viesnīcā.

29.11.2018 – 09:00 -Transfērs no viesnīcas uz pasākuma vietu – Koncertzāle “Vitebsk” (Vitebska, Frunzes iela 1)

Plenārsesija (10:00 – 11:00):

Laiks:Notikums
10:00 – 10:10Latvijas Republikas vēstnieka Baltkrievijas Republikā V. E. Dr. M. Virša uzruna.
10:10 – 10:20Vitebskas apgabala izpildkomitejas priekšsēdētāja N. Šerstņova uzruna.
10:20 – 10:25Latvijas Pašvaldību savienības Priekšsēdētāja Ginta Kaminska uzruna.
10:25 – 10:40Prezentācija par Latvijas Republikas ekonomikas jautājumiem un sadarbības iespējām.  LIAA pārstāvis G. Vojevoda
10:40 – 10:55Prezentācija par Vitebskas apgabala ekonomikas potenciālu un sadarbības iespējām. (apgabala izpildkomiteja, DVRBT).
10:55 – 11:00Sadarbības līgumu parakstīšana.

11:00 – 11:30 – Kafijas pauze

11:30 – 13:00Informatīvs seminārs par Latvijas uzņēmumu sadarbības aspektiem ar Baltkrieviju.

13:00 – 14:30 – Pusdienas pārtraukums;

14:30 – 17:00 – Uzņēmumu individuālas tikšanās saskaņā ar individuālu plānu.

17:00 – Transfērs uz viesnīcu

30.11.2018 – Iespējamas individuālas tikšanās ar Baltkrievijas uzņēmumiem, to apmeklējums.

Atgriešanās Latvijā

Pieteikšanās anketas iesniegšanas termiņš 26.10.2018.

Pieteikumus iesniedz rakstot uz e-pasta adresi pastslpr.gov.lv .

Tirdzniecības misijas organizētājs – Latgales plānošanas reģions (www.lpr.gov.lv )

Tirdzniecības misijas organizētājs nodrošina:

  • Tirdzniecības misijas dalībnieku atlasi un vēlamā sadarbības partnera profila izstrāde;
  • Potenciālo sadarbības partneru atlase un uzrunāšana Baltkrievijā;
  • Vidēji divu tikšanos noorganizēšana Baltkrievijā ar sadarbībā ieinteresētiem Baltkrievijas uzņēmumiem katram misijas dalībniekam atbilstoši tā uzņēmējdarbības specifikai un tirgus potenciālam;
  • Informatīva semināra organizēšana misijas dalībniekiem Baltkrievijā ar prezentācijām par Baltkrievijas tirgu, sadarbības iespējām un nosacījumiem, mārketinga pasākumiem;
  • Pavadošais pārstāvis tirdzniecības misijā;
  • Transporta nodrošināšano no Daugavpils uz Vitebsku, Baltkrievija un atpakaļ.

 

Latgales reģiona uzņēmumu tirdzniecības misijas Baltkrievijā dalībnieku vērtēšanas kritēriji

Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (ieceļošanas vīza, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. Pielikumu.

Uzņēmumi dalībai trdzniecības misijā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti līdz 10 (desmit) uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

KritērijsPunktu skaits
Eksporta apjoms % no 2017.gada apgrozījuma4 punkti – eksporta apjoms ir 51–100 % no apgrozījuma

3 punkti – eksporta apjoms ir 31–50% no apgrozījuma

2 punkti – eksporta apjoms ir 11–30% no apgrozījuma

1 punkts – eksporta apjoms ir 0 –10% no apgrozījuma

0 punkti – nav norādīts eksporta apjoms

Apgrozījums 2017.gadā4 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR

3 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 250 001–1 000 000 EUR

2 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 50 001–250 000 EUR

1 punkts – atbalsta saņēmēja apgrozījums 0–50 000 EUR

0 punkti – nav datu par apgrozījumu

Darbinieku skaits 2017.gadā4 punkti – darbinieku skaits ir vairāk kā 50

3 punkti – darbinieku skaits ir 30 – 49

2 punkti – darbinieku skaits ir 11–29

1 punkts – darbinieku skaits ir mazāks par 10

0 punkti – darbinieku skaits netiek uzrādīts

Atbalsta saņēmējā ir ieviesti tā pamatdarbībai un eksporta mērķu valstīs nepieciešamie sertifikāti (ISO, OHSAS, t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.)1 punkts – ir

0 punkti – nav

Eksporta tirgi4 punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm

3 punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm

2 punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm

1 punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti

0 punkti – eksports nav uzsākts

Atbalsta saņēmēja potenciālo sadarbības partneru apraksts1 punkts – atbalsta saņēmējs ir norādījis detalizētu potenciālo sadarbības partneru aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei

0 punkti – apraksta nav

Atbalsta saņēmēja produktu vai pakalpojumu priekšrocību apraksts1 punkts – atbalsta saņēmējs ir sniedzis detalizētu informāciju par atbalsta saņēmēja produktu vai pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem tirgū

0 punkti – apraksta nav

Interneta mājas lapa3 punkti – interneta mājaslapa vismaz 3 valodās, kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

2 punkti – interneta mājaslapa vismaz 2 valodās, kur visu mājas lapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

1 punkts – interneta mājaslapa vismaz vienā valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās

0 punkti, ja nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļām uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā

Papildus 1 punkts par mājaslapu tirdzniecības misijas norises vietas valsts valodā, ja norises valsts sakrīt ar mērķa tirgus valodu (ja mērķa tirgus nav pirmajās 3 valodās runājošās valstis)

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš kritērijā “Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma“ ir ieguvis vairāk punktus, ja arī kritērijā “Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma“ ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka dodama tam pieteikuma iesniedzējam, kuram ir lielāks gada apgrozījums, no kura tiek vērtēts eksporta apjoms.

Pieteikuma anketa