Latgales reģiona uzņēmumi Baltkrievijā tiekas ar potenciālajiem partneriem un noslēdz sadarbības līgumus

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) 29.novembrī organizēja reģiona uzņēmumu tirdzniecības misiju Baltkrievijā, kur Latgales reģiona 5 vieglās rūpniecības un kokapstrādes uzņēmēji un dibināja kontaktus ar Vitebskas apgabala uzņēmumiem.

Tirdzniecības misijas ietvaros Latgales reģiona uzņēmēji tika iepazīstināti ar Vitebskas apgabala ekonomisko profilu, kā arī B2B sadaļā tiekoties ar Baltkrievijas uzņēmumiem, meklēja labākos risinājumus savstarpēji izdevīgas ekonomiskās sadarbības izveidei. Latvijas puses uzņēmumus sadarbībai ar Baltkrieviju mudina tekstilizstrādājumu un kokapstrādes nozaru augstais attīstības līmenis kaimiņos, kā arī Latvijas tirgus attīstības tendences. Reģiona šūšanas uzņēmumi izrādīja interesi gan iegādāties specifiskas izejvielas Baltkrievijā, gan attīstīt sadarbību tehnoloģiskā jomā, daļu savu pasūtījumu realizējot ar Vtebskas apgabala uzņēmumu ražošanas jaudām.

Tirdzniecības misija norisinājās paralēli pasākumam “Latvijas novadu dienas Vitebskā”, ko organizēja Latvijas Republikas konsulāts sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Baltkrievijā, LIAA, LTRK, Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrību, savukārt no Vitebskas apgabala galvenais organizators bija Vitebskas apgabala izpildkomiteja. Novadu dienās Vitebskā kopumā piedalījās 350 dalībnieku no Latvijas un Baltkrievijas.

Latgales plānošanas reģions izsaka pateicību par uzņemšanu un lielo ieguldīto darbu Latvijas ģenerālkonsulam Uģim Skujam, Baltkrievijas ģenerālkonsulam V.Klimovam un Vitebskas apgabala administrācijai.

Ziņu sagatavoja Latgales uzņēmējdarbības centrs