Latgales plānošanas reģions uz sanāksmi tiekas Ludzā

Trešdien, 22.augustā Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācija pulcējās uz kārtējo darba sanāksmi, kura šoreiz notika Ludzā. Šādas ceturkšņa darba tikšanās tradicionāli notiek kādā no Latgales pašvaldībām. Vasaras darba tikšanās ir nozīmīga, jo visiem darbiniekiem tiekoties notiek ne tikai atskats uz iepriekšējā ceturksņa, bet arī gada paveiktiem darbiemm jo LPR dibināšanas datums ir 10.augusts.

Sanāksmes laikā nodaļu un projektu vadītāji atskatījās uz pēdējiem nozīmīgākajiem darbiem. Projekta  “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” darba grupa sniedza informāciju par nesen apstiprināto Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.- 2020.gadamkas ir nozīmīgs faktors turpmākai sadarbībai ar Latgales pašvaldībām sociālo pakalojumu sniegšanas jomā. “Bija patīkami dzirdēt, kad Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē (kur tika apstiprināts Latgales DI plāns) tika uzslavēta Latgales plāna kvalitāte”, minēja  LPR administrācijas un sanāksmes vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.

Sanāksmē tika sniegta informācija par Latgales speciālā ekonomiskā zonā (Latgales SEZ) un Latgales uzņēmējdarbības centrā (LUC) notikušajām un plānotajām aktivitātēm, par ko informēja V.Stankevičs un A.Kucins.

Tikšanās reizē Ludzā, klātesot Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniekam Sergejam Maksimovam, tika plānoti  nākotnes darbi, kā arī apskatīti LPR jau iepriekš un šobrīd īstenoto projektu rezultāti Ludzā, kā, piemēram,  Ludzas novadpētniecības muzeja ekspozīciju uzlabošana, tūrisma produktu dažādošana, kā arī tikšanās ar Ludzas novada pašvaldību par šobrīd īstenojamā deinstitucionalizācijas projekta darba gaitu u.c.

Ar LPR Publisko pārskatu par 2017.gadu var iepazīties šeit.

O.Zuģickis; LPR sabiedrisko attiecību speciālists